CBS publicaties


Statistiek der verkiezingen 1998 : Tweede Kamer, 6 mei

In 1998 hebben op 6 mei verkiezingen plaatsgevonden voor de Tweede Kamer. De uitslag van deze verkiezingen is opgenomen in een publicatie in de reeks Statistiek der verkiezingen welke onlangs is uitgekomen.

In deze publicatie zijn de volgende gegevens opgenomen:
* de wijze waarop verkiezingen worden georganiseerd;
* kiesgerechtigden en opkomst;

* uitgebrachte stemmen, totaal, geldig en ongeldig;
* stemmen per politieke groepering, lijstverbindingen;
* zetelverdeling en kabinetsformatie;

* uitslagen en zetelverdeling sedert 1918.

Alle uitslagen worden gepresenteerd per gemeente, per provincie en per kamerkieskring. Op provinciaal niveau wordt tevens een vergelijking gemaakt met de voorgaande Tweede Kamerverkiezing in 1994.

Statistiek der verkiezingen 1998: Tweede Kamer, 6 mei Kengetal E-10/1998
ISBN 903572685 5
ISSN 0168-5686
Prijs f 25,- (exclusief verzendkosten).

U kunt deze publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Marketing en Verkoop
Klantenservice
Postbus 4481
6401 CZ HEERLEN
Tel.: (045) 570 70 70
Fax: (045) 570 62 68
E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

https://www.cbs.nl/nl/producten/recent/e-10-12/990226.htm Laatst gewijzigd: 25 februari 1999

Deel: ' CBS Statistiek der verkiezingen 1998 Tweede Kamer '
Lees ook