CBS Persbericht


Datum: 07-07-99

Vakanties van Nederlanders 1998

In 1998 hebben Nederlanders het recordaantal van 19 miljoen lange vakanties doorgebracht en hebben zij voor het eerst meer dan 20 miljard gulden tijdens korte en lange vakanties uitgegeven. De Veluwe en Veluwerand is in dat jaar het meest populaire vakantiegebied in Nederland geworden en Frankrijk is onbetwist vakantieland nummer één gebleven. Dit staat in de CBS-publicatie Vakanties van Nederlanders 1998 die vandaag verschijnt. De ontwikkelingen in het vakantiepatroon van de afgelopen vijf jaar staan hierin centraal. Speciale aandacht is er voor de deelname aan vakanties, de bestemmingen in binnen- en buitenland, het logies en vervoer, de organisatievorm, de vakantiespreiding, de uitgaven voor vakanties en sociaal-economische kenmerken van de vakantiegangers zoals leeftijd en inkomen.

Recordaantal lange vakanties

In 1998 is driekwart van de Nederlanders voor één of meer lange vakanties van huis geweest. Dit komt neer op 10,9 miljoen personen. Ze hebben het recordaantal van 19 miljoen lange vakanties doorgebracht. In dit natste jaar van de eeuw is het aantal mensen dat voor een korte periode op vakantie ging beperkt gebleven tot 5,1 miljoen. Dit komt overeen met ongeveer eenderde van de bevolking. Zij hebben 10,6 miljoen vakanties van maximaal drie overnachtingen gehouden. Dit aantal korte vakanties ligt dan ook duidelijk onder het niveau van eerdere jaren.

Grens van 20 miljard gulden voor het eerst overschreden

In 1998 hebben de Nederlanders 17,1 miljard gulden aan buitenlandse vakanties gespendeerd. Dit betekent een groei van 10% ten opzichte van 1997. Vooral de toename van het aantal lange vakanties heeft aan dit zeer hoge groeipercentage bijgedragen. In eigen land zijn de uitgaven in dezelfde periode met 5% gestegen tot 4,2 miljard gulden. Ondanks de afname van het aantal korte vakanties hebben de vakantiegangers meer besteed.

Aan een lange vakantie is in Nederland gemiddeld 380 gulden per persoon uitgegeven en in het buitenland 1 435 gulden. Voor korte vakanties waren de gemiddelden respectievelijk 155 en 384 gulden per vakantieganger.

Veluwe en Veluwerand populairst

Voor het eerst hebben de Noordzeebadplaatsen het afgelopen jaar de koppositie moeten afstaan aan een ander toeristengebied, namelijk de Veluwe en Veluwerand. Ten opzichte van 1997 is het aantal lange vakanties in Nederland met 2% gestegen tot 7,7 miljoen. Tegenover een opmerkelijke groei van het aantal vakanties in de winterperiode staat een verlies van 350 000 vakanties in de zomerperiode. Vooral de tentkampeerders hebben het in eigen land laten afweten.

Vlucht naar zonniger oorden

In 1998 hebben de Nederlanders 11,3 miljoen lange vakanties in het buitenland doorgebracht, een stijging van 8% ten opzichte van 1997. Met een aandeel van 19% is Frankrijk onbetwist vakantieland nummer één gebleven. De tweede plaats van Spanje is met een recordaantal vakantiegangers evenmin in gevaar gekomen. Ook andere zonbestemmingen zoals Griekenland, Turkije en Portugal zijn niet eerder door zoveel toeristen bezocht. Daarentegen lijkt Groot-Brittannië enigszins uit de gratie van de Nederlandse toerist.

Aantal vliegreizen stijgt naar ongekende hoogte

De populariteit van de Zuid-Europese bestemmingen hebben er mede toe bijgedragen dat de luchtvaartmaatschappijen voor het zevende opeenvolgende jaar een record in de boeken hebben bijgeschreven. In 1998 zijn ruim 3,5 miljoen Nederlanders voor een lange vakantie naar hun favoriete bestemming gevlogen. Dit is bijna eenderde van het totaal aantal vakanties. Ook het aantal touringcarreizen (11%) is sterk gestegen. Daarentegen is het marktaandeel van de auto (52%) bij het vervoer naar het buitenland relatief bezien niet eerder zo laag geweest als in het afgelopen jaar. In eigen land heeft de auto minder concurrentie te dulden en gaan 9 van de 10 vakantiegangers met dit vervoermiddel op pad.

In de topweek ruim 3 miljoen Nederlanders van huis

In 1998 waren het hele jaar door meer Nederlanders in het buitenland dan in het binnenland op vakantie. Voor lange vakanties bereikte de vakantiepiek haar hoogste punt begin augustus. Op dat moment verbleven iets meer dan 1,2 miljoen personen op een vakantieadres in Nederland. Gelijktijdig hebben ruim 1,8 miljoen vakantiegangers vertier in het buitenland gezocht. In 1998 was de gemiddelde duur voor een lange vakantie in Nederland 10,4 dagen. Voor een buitenlands verblijf trok men gemiddeld 13,7 dagen uit. Dit is het laagste `buitenlands' gemiddelde van de afgelopen dertig jaar.

Deel: ' CBS Vakanties van Nederlanders 1998 '
Lees ook