CBS Persbericht


Datum: 30-03-99

Veel bouwplannen voor bedrijven

In 1998 hebben bedrijven voor een veel groter bedrag aan bouwopdrachten verleend aan architecten dan in 1997. In totaal hebben architecten voor meer dan 9 miljard gulden aan bouwopdrachten vanuit het bedrijfsleven ontvangen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de toename het grootst is bij de zakelijke dienstverlening. De waarde van de ontvangen woningbouwprojecten bedraagt in 1998 meer dan 11 miljard gulden.
Veel van de aangemelde bouwplannen staan alleen nog maar op papier. Met de bouw van 45 miljard gulden aan plannen is nog niet begonnen. De hoeveelheid onderhanden werk is nog nooit zo omvangrijk geweest.

Sterke groei zakelijke dienstverlening

In 1998 hebben architecten voor bijna 27 miljard gulden aan opdrachten ontvangen. Dat is 8% meer dan in 1997. Bij de marktsector is het bedrag waarvoor opdrachten zijn ontvangen, gegroeid met 16% tot meer dan 9 miljard gulden. Deze groei is voor het grootste deel veroorzaakt door de toename bij de zakelijke dienstverlening (+22%). Bij de budgetsector is sprake van een stabilisatie. Voor woningbouwplannen is ruim 11 miljard gulden aan bouwprojecten ontvangen. Dat is 6% meer dan in 1997.
In 1998 is voor meer dan 16 miljard gulden begonnen met de bouwwerkzaamheden. Dat is 7% minder dan in 1997. De zakelijke dienstverlening valt ook hier op met een toename tot 1,8 miljard gulden (+56%).

Veel bouwplannen in de pijplijn

De hoeveelheid onderhanden werk bij architecten is eind 1998 bijna 7 miljard gulden hoger dan een jaar geleden (+17%). Deze groei komt enerzijds doordat het aantal ontvangen projecten is toegenomen. Anderzijds is, zo blijkt uit cijfers van het CBS, met de bouw van minder projecten begonnen. Een van de oorzaken daarvan is het slechte weer in de tweede helft van 1998. Daarnaast nemen door allerlei procedures en de hoeveelheid werk de doorlooptijden toe. Ondanks een groei van de personeelssterkte bij architectenbureaus met ruim 4% kunnen zij het werk niet aan. Ten slotte zijn aannemers op korte termijn niet in staat om alle bouwplannen te realiseren.

Flevoland sterkste groeier

Het aantal door architecten ontvangen opdrachten is het sterkst toegenomen in de provincie Flevoland. Vergeleken met 1997 is de waarde van de te ontwerpen projecten toegenomen met 58%. Zeeland is de enige provincie waarvoor minder ontwerpbouwopdrachten zijn ontvangen. In die provincie is in 1998 voor 400 miljoen gulden aan orders ontvangen (-33%).

Technische toelichting

De ontwikkeling van de orderontvangst bij architecten loopt als belangrijke indicator voor op de afgifte van bouwvergunningen en de aanvang van de bouw. Tussen het ontvangen van een opdracht bij een architect en de start van de bouw zitten voor bijvoorbeeld woningen gemiddeld vijf kwartalen.
Netto ontvangen opdrachten zijn opdrachten aan in Nederland gevestigde architecten tot het maken van ontwerpen voor in Nederland uit te voeren bouwwerken met een bouwsom van 500 000 gulden of meer, minus de geannuleerde opdrachten, plus het saldo van de bouwsommutaties van plannen die gewijzigd zijn.
Onderhanden ontwerpen c.q. orderportefeuille zijn opdrachten waarvan de bouw aan het eind van de verslagperiode nog niet was begonnen. Onder "marktsector" verstaat het CBS bedrijfsgebouwen voor onder meer industrie, handel, zakelijke dienstverlening en vervoer en communicatie.
Tot "budgetsector" worden onder meer gerekend ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen.

Achtergrondinformatie

Voor achtergrondinformatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. G. Fokké, tel. (070) 337 42 99; e-mail: gfke@cbs.nl. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Tabel 1: bouwprojecten in voorbereiding bij architecten

Tabel 2: Bouwobjecten in voorbereiding

Tabel 3: Door architecten ontvangen opdrachten naar provincie

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 1999 Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

http://www.cbs.nl/nl/diensten/persberichten/pb99n073.htm Laatst gewijzigd: 30 maart 1999

Deel: ' CBS Veel bouwplannen voor bedrijven '
Lees ook