expostbus51


CBS


CBS:Voorzichtige groei buitenlandse handel in nov

De handel in goederen met het buitenland is in november 1998 licht gestegen. Hiermee heeft de goederenhandel zich voorzichtig hersteld van de daling in oktober. Niettemin staat de waarde van de goederenhandel nog steeds onder druk van prijsdalingen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de waarde van de invoer ten opzichte van november 1997 met 4% is gestegen. De uitvoer is slechts licht gestegen, met 1%. In oktober 1998 was er nog sprake van een daling van 4% voor de invoer en 5% voor de uitvoer ten opzichte van oktober 1997.
Het handels-overschot over de eerste elf maanden van 1998 bedraagt 25 miljard gulden.

Handel met Europese Unie
De handel in goederen met landen van de Europese Unie (EU) is in november licht gegroeid ten opzichte van dezelfde maand in 1997. Na de daling in oktober (invoer -5%, uitvoer -4%), is de handel in november gegroeid. De invoer steeg met 3% tot 19 miljard gulden, de uitvoer met 2% tot 26 miljard gulden.
Het handelsoverschot met de EU-lidstaten over de eerste elf maanden van 1998 bedraagt 79 miljard gulden.

Handel met niet-EU landen: uitvoer blijft dalen In november 1998 heeft Nederland voor 12 miljard gulden aan goederen ingevoerd uit landen buiten de Europese Unie. Dit is 6% meer dan in dezelfde periode in 1997. De uitvoer naar niet-EU landen is daarentegen met 3% gedaald tot 7 miljard gulden. Het handelstekort met landen buiten de EU over de eerste elf maanden van dit jaar bedraagt 54 miljard gulden.

Handel met Oost-Azië: ook export naar China daalt fors De handel met Oost-Azië vertoont in november voor zowel in- als uitvoer dezelfde ontwikkeling als in de eerste tien maanden van
1998. De waarde van de invoer is ruim een kwart hoger dan in dezelfde periode in 1997, die van de uitvoer 16% lager.
De export naar China, die in de eerste negen maanden van 1998 nog licht groeide, is in oktober en november met een kwart afgenomen.

Prijsontwikkelingen
De daling van de handel met het buitenland wordt voor een groot deel verklaard door prijsontwikkelingen. Het CBS beschikt niet over een prijsindex voor de totale in- en uitvoer. Er zijn echter wel indicaties voor significante prijsdalingen van in- en uitvoer. De exportprijzen van de producten van de Nederlandse industrie zijn in november met 7% gedaald ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. De importprijzen van de industrie zijn in november zelfs 11% lager dan vorig jaar.

Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer van goederen worden tweemaal per jaar nader vastgesteld. Bijstellingen zijn dus mogelijk. De in dit persbericht genoemde prijsontwikkelingen zijn gebaseerd op producentenprijzen. November 1998 telt één werkdag meer dan november 1997.

Deel: ' CBS Voorzichtige groei buitenlandse handel in november '
Lees ook