CBS

Vorig jaar 200 duizend kinderen geboren

In 1999 zijn er in Nederland 200 duizend kinderen geboren. Het is voor het eerst sinds 1972 dat er zoveel babies in één jaar geboren zijn, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. In 1998 werden 199,4 duizend kinderen geboren. De stijging van het aantal geboorten in 1999 wordt vooral veroorzaakt door vrouwen van boven de dertig die een paar jaar geleden voor het eerst moeder werden en nu hun tweede kind hebben gekregen. Doordat vrouwen langer wachten met het krijgen van kinderen, stijgt het aantal vrouwen dat uiteindelijk kinderloos blijft.

Meer tweede kinderen
De afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen van rond de dertig voor het eerst moeder geworden. Omdat de meeste vrouwen twee à drie jaar na het eerste kind hun tweede kind krijgen, zijn er in 1999 meer tweede kinderen geboren. In 1999 werden er 70,7 duizend tweede kinderen geboren, in 1998 waren dat er 69,9 duizend.

Uitstel leidt soms tot afstel
Vrouwen wachten steeds langer met het krijgen van kinderen. Van de dertigjarige vrouwen is de helft nog kinderloos. Het uitstellen van het krijgen van kinderen leidt tot een toename van het aantal vrouwen dat uiteindelijk kinderloos zal blijven. Van de vrouwen die in de jaren vijftig zijn geboren blijft 15 procent kinderloos. Bij vrouwen die in de jaren zeventig zijn geboren zal dit naar verwachting 20 procent zijn. Een deel van de nog kinderloze vrouwen van boven de dertig kiest er uiteindelijk zelf voor om geen kinderen meer te krijgen. Een ander deel blijft ongewild kinderloos, omdat ze er niet meer in slagen zwanger te raken. Naar schatting zal 4 procent van de vrouwen die in de jaren zeventig zijn geboren ongewild kinderloos blijven.

Ongewild kinderloos
Naarmate vrouwen langer wachten met het proberen zwanger te worden, neemt de kans toe dat dit niet lukt. Van de vrouwen die pas boven de dertig voor het eerst proberen zwanger te worden, blijft 8 procent onvrijwillig kinderloos. Onder de dertig ligt dit percentage beneden de 3 procent. Ook de kans om een tweede kind te krijgen neemt af op hogere leeftijd. Van de vrouwen die pas na hun 32e proberen een tweede kind te krijgen, lukt het 11 procent niet om opnieuw zwanger te raken. Bij vrouwen die dit vóór hun 32e proberen is dit slechts 3 procent.

Medische hulp
De meerderheid van de vrouwen die proberen zwanger te raken is binnen drie maanden zwanger. Als een zwangerschap lang op zich laat wachten kan medische hulp ingeschakeld worden. Vóór de eerste zwangerschap gaat één op de vijf vrouwen naar een arts. De helft daarvan laat zich (of haar partner) behandelen. Zo'n 80 procent van de vrouwen die een vruchtbaarheidsbevorderende behandeling ondergaan wordt zwanger. Het is echter niet bekend welk gedeelte van deze vrouwen ook zonder behandeling uiteindelijk zwanger zou zijn geworden. Naar schatting zou 13 procent van de vrouwen boven de dertig zonder medische hulp ongewild kinderloos blijven. Door het ondergaan van een medische behandeling blijft uiteindelijk 8 procent kinderloos. De afname van de vruchtbaarheid als gevolg van het uitstellen van het krijgen van kinderen kan niet volledig worden gecompenseerd door het toepassen van medische technieken. Het uitstellen van het moederschap tot boven de dertig leidt dus tot een toename van de onvrijwillige kinderloosheid tot naar schatting 4 procent. Daarnaast blijft 16 procent kinderloos om andere redenen.

Aantal geboorten zal dalen
De komende tien jaar zal het aantal geboorten dalen. Dit is een gevolg van de geboortedaling in de jaren zeventig. Hierdoor neemt het aantal vrouwen dat de leeftijd bereikt om kinderen te krijgen de komende jaren af. Bovendien neemt het percentage van de vrouwen dat kinderloos blijft toe. Het CBS verwacht dat het aantal geboorten daalt van 200 duizend in 1999 naar 176 duizend in 2010.

Technische toelichting
Het aantal geboorten in 1999 is een voorlopig cijfer. De cijfers over onvruchtbaarheid zijn gebaseerd op het Onderzoek Gezinsvorming 1998 van het CBS. Meer uitgebreide informatie is te vinden in een artikel in de Maandstatistiek van de bevolking van januari 2000.

Deel: ' CBS Vorig jaar 200 duizend kinderen geboren in Nederland '
Lees ook