Home Centraal Bureau voor de Statistiek

transp.GIF (89 bytes) Statline CBS-Webmagazine Cijfers Producten Diensten Indelingen Bibliotheek Berichtgevers Organisatie Agenda transp.GIF (89 bytes)

Producten - Recent verschenen lijn-1.gif (810 bytes)

INDEX: Innovatie

Vrijdag 28 januari verscheen het eerste nummer in 2000 van INDEX, het magazine van het CBS. In dit nummer staat het thema Innovatie centraal.

Zorg om voldoende technici Steeds meer mensen volgen hoger onderwijs. Inmiddels gaat één op de drie scholieren studeren aan een instelling voor hoger onderwijs. Het aantal studenten in de techniek- en bètarichtingen is evenwel bij de groei van de andere studierichtingen achtergebleven, waardoor er een tekort dreigt aan technici voor hooggekwalificeerde banen.

De kenniseconomie in ontwikkeling Nederland behoort op het gebied van ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologische kennis niet tot de internationale top. Dat ligt onder meer aan de economische structuur van ons land. Sectoren waarin Research & Development (R&D) sterk geconcentreerd is - farmaceutisch industrie, elektronica, kantoormachines, vliegtuigbouw, computerproductie- nemen in Nederland een relatief klein aandeel van de nationale productie voor hun rekening.

Innovatie multinationals: geven of nemen? Onderzoek naar het verband tussen innoveren, exporteren en investeren in het buitenland wijst uit dat er geen sprake is van een belangrijk weglekeffect van innovatieve activiteiten. Als bedrijven meer gaan investeren in het buitenland, is er geen noemswaardige daling van de innovatie-uitgaven te bespeuren.

Innovatie in de polder Flevoland telt het hoogste aandeel innoverende ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Dit heeft vooral te maken met de sterk afwijkende structuur van het MKB in deze provincie. Een verklaring hiervoor is gelegen in een sterke groothandel en een zwakke detailhandel.

Jongeren verslingerd aan de buis Leerlingen in de derde klas van het voortgezet onderwijs kijken drie uur per dag televisie, in het weekend vier uur. Speelfilms, series en muziekprogramma's zijn het meest populair.

Kinderen van deze tijd De verschillen in vruchtbaarheidscijfers tussen allochtone en autochtone vrouwen zijn in de loop van het afgelopen decennium kleiner geworden. Vooral Turkse en Marokkaanse vrouwen in Nederland krijgen in vergelijking met tien jaar geleden minder kinderen.

Ouderentrek Drenthe en Zeeland zijn in trek bij 55-plussers. De meeste ouderen die er gaan wonen komen uit een aangrenzende provincie.

Groeien en vergrijzen Vergeleken met de andere landen van de Europese Unie groeit het aantal Nederlanders snel, vooral door de sterke immigratie (zo'n tweederde van de groei) en een relatief jeugdige bevolking.

Conjunctuur en regio In het blad is verder het Conjunctuurbericht opgenomen, met daarin de meest recente cijfers over de Nederlandse economie. De rubriek Nederland regionaal bevat een bijdrage over de verspreiding van het landelijke gebied in Nederland en over het (lokale) winkelaanbod.

Artikelen uit INDEX no. 1, in Adobe's Portable Document Format Get Acrobat Reader * Zorg om voldoende technici * De kenniseconomie in ontwikkeling * Innovatie multinationals: geven of nemen? * Innovatie in de polder * Innoveren loont * Kerncijfers kennisinfrastructuur

Belangstelling? Voor het toesturen van een proefnummer of een artikel per fax kunt u contact opnemen met de redactie van INDEX, e-mail INDEX@cbs.nl.

INDEX verschijnt 10 keer per jaar. De prijs van losse nummers bedraagt ƒ 15,-. Een jaarabonnement kost ƒ 122,50. De prijzen zijn inclusief administratie- en verzendkosten. U kunt de publicaties bestellen bij:

Centraal Bureau voor de Statistiek Sector Marketing en Verkoop Klantenservice Postbus 4481 6401 CZ HEERLEN Tel.: (045) 570 70 70 Fax: (045) 570 62 68 E-mail: verkoop@cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2000 Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Top

Laatst gewijzigd: 01 februari 2000

Deel: ' CBS-Webmagazine thema Innovatie '
Lees ook