CBS

Werkgelegenheid opnieuw fors toegenomen

De sterke groei van het aantal banen in de afgelopen jaren ging ook in de eerste drie kwartalen van 1999 door. In het derde kwartaal waren er gemiddeld 7 080 000 banen in Nederland. Dat is 200 000 meer dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder. Het aantal banen is in de tussenliggende periode met 2,9% gegroeid. Het betreft hier alle banen van werknemers ongeacht de arbeidsduur.

Het aantal banen nam in vrijwel alle bedrijfstakken toe. De sterkste groei deed zich voor in de financiële instellingen en in de zakelijke dienstverlening. Ook in de handel en horeca nam het aantal banen meer dan gemiddeld toe. Minder dan gemiddeld was de groei onder meer in de industrie en bij het openbaar bestuur.

Banen van werknemers (veranderingen 3e kwartaal 1999 t.o.v.3e kwartaal 1998)

Zowel het aantal banen van mannen als van vrouwen is toegenomen. Het aantal banen van vrouwen passeerde in het derde kwartaal van 1999 voor het eerst de 3 miljoen. Het aantal banen van mannen kwam in het derde kwartaal van 1999 op 4,053 miljoen uit.

Voor vrouwen groeit de werkgelegenheid al enige jaren sterker dan voor mannen. In het derde kwartaal van 1999 was het aantal banen van vrouwen 3,7% groter dan een jaar eerder. Het aantal banen van mannen was met 2,3% toegenomen.

Hans Hesemans

Bron: CBS, Arbeidsrekeningen

Deel: ' CBS werkgelegenheid opnieuw fors toegenomen '
Lees ook