CBS


Centraal Bureau voor de Statistiek

Zorgboerderij nog in kinderschoenen

Bijna 6 van de 1000 gemengde bedrijven vervullen tevens zorgtaken, zoals kinderopvang, opvang van gehandicapten, demente bejaarden, ex-psychiatrische patiënten, delinquenten of verslaafden. Van de gespecialiseerde bedrijven hebben er 3 van de 1000 dergelijke zorgtaken in het bedrijf geïntegreerd. In totaal hebben ruim 300 boeren ervoor gekozen om zorgtaken te vervullen.

Aandeel zorgboerderijen

Veel kleine bedrijven

Zowel kleine als grote boerenbedrijven kiezen voor zorgtaken. Bedrijven met gevarieerd werk en een behoorlijke bedrijfsgrootte lijken er het beste mee uit de voeten te kunnen. Gemengde bedrijven met zorgtaken zijn dan ook groter dan gemiddeld. Maar ook op kleine boerenbedrijven kan de bedrijfsvoering zo worden ingericht dat landbouw en zorgtaken goed combineren. In de tuinbouw bijvoorbeeld, zijn vooral kleine bedrijven zorgboerderij.

Bijna 40% van de zorgboerderijen in Nederland is klein. Dit is vergelijkbaar met het aandeel kleine boerenbedrijven in de totale landbouw. Het gaat hier om bedrijven die bijvoorbeeld 10 hectare tuinbouw in de open grond hebben of minder dan 30 melkkoeien houden met bijbehorend jongvee.

Aantal zorgboerderijen

Weinig verbreid

Zorgboerderijen bevinden zich in slechts één op de drie gemeenten. Barneveld heeft 10 bedrijven boerenbedrijven met zorgtaken en loopt daarmee voorop. Winterswijk, Dronten en Brummen hebben elk vijf ‘zorgboeren’. In verreweg de meeste Nederlandse gemeenten zijn echter geen zorgboerderijen te vinden.

In Flevoland, Gelderland en Utrecht is het fenomeen zorgboerderij nog het meest vertrouwd. Maar ook hier runnen bijna alle boeren hun bedrijf zonder zorgtaken in de bedrijfsvoering een plaats te geven.

Verspreiding zorgboerderijen
0168g3.gif (5675 bytes)

Iets wat voor boeren een aantrekkelijke aanvullende inkomstenbron zou kunnen zijn is dus vooralsnog niet meer dan een randverschijnsel. Een heldere en duidelijke regelgeving op financieel en juridisch terrein en extra geld zal wellicht meer boeren doen besluiten voor zorgtaken te kiezen.

Cor Pierik

Bron: CBS Landbouwkrant; beursspecial t.g.v. LandbouwRAI 1999 De CBS LandbouwKrant in PDF formaat: 2861 kB

Deel: ' CBS Zorgboerderij nog in kinderschoenen '
Lees ook