Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 08-04-1999

Persbericht
Nummer: 39

Ruim 300 leraren terug voor de klas

Het Career Center Onderwijs (CCO) heeft er tot nu toe voor gezorgd dat ruim 300 herintredende leraren weer voor de klas staan. Inmiddels is met bijna 2500 geïnteresseerden een intake-gesprek gevoerd. Meer dan 1000 potentiële herintreders volgen op dit moment een bijscholingscursus. Dit heeft het CCO vandaag bekend gemaakt tijdens een persbijeenkomst in Utrecht.

Het project ‘Terug voor de klas’ is één van de maatregelen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen om oplossingen te vinden voor de groeiende vraag naar leraren basisonderwijs. Het Career Center Onderwijs, een samenwerkingsverband van ABP/USZO en Manpower Consultancy, kreeg in september 1998 de opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) om ex-leerkrachten terug te leiden naar het basisonderwijs. Door vergrijzing van het lerarenbestand, het stijgend aantal leerlingen en de klassenverkleining zijn er veel leraren basisonderwijs nodig. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in 1998 leraren benaderd die ooit in het basisonderwijs hebben gewerkt. Ongeveer 5.000 leraren gaven aan direct beschikbaar te zijn. De overige 4.600 leraren lieten weten op termijn beschikbaar zijn.

De behoefte van de herintreders aan bijscholing is groter dan werd verwacht. Zo leek in het begin slechts een derde van alle herintreders enige vorm van scholing nodig te hebben. Inmiddels is de verhouding andersom en blijkt meer dan tweederde van alle kandidaten het scholingstraject in te gaan. In de meeste gevallen gaat het om een nascholingstraject op maat aan de pabo. In andere gevallen gaat het om een oriëntatiestage of een individueel begeleidingstraject. Een groot deel van de 1.000 kandidaten die in het nascholingstraject zitten, komt nog dit jaar beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Er zijn grote verschillen tussen vraag en aanbod van leerkrachten per regio. Hierdoor kampen sommige regio’s met een overschot aan leraren, terwijl bijvoorbeeld de Randstad (met name de grote steden) met een groot tekort aan leerkrachten worstelt. Het project leert echter dat de mobiliteit van de herintredende leerkrachten gering is. Herintreders hebben specifieke wensen, bijvoorbeeld over de omvang van de aanstelling en de regio

Andere maatregelen
Om een tekort aan leraren in het basisonderwijs te voorkomen, heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen diverse maatregelen genomen. Zo wordt gewerkt aan een grotere instroom van pabo-studenten. Om het vak van leraar aantrekkelijker te maken, worden de eerste stappen gezet voor klassenverkleining en betere arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Volgende week stuurt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een nota met aanvullende maatregelen en nieuwe voorstellen naar de Tweede Kamer.

Deel: ' CCO brengt ruim 300 leraren terug voor de klas '
Lees ook