PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER LUC MARTENS

VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, GEZIN EN WELZIJN

20 MEI 1999

CCOD-delegatie ontvangen op kabinet minister Luc Martens

Deze namiddag is een CCOD-delegatie van maatschappelijk werkers ontvangen op het kabinet van Vlaams minister Luc Martens. Zij werden er ontvangen door de kabinetschef Geert Depondt en de onderhandelaar in het sectorcomité Peter Rabaey.

Zij bekloegen zich over het zeer grote takenpakket dat zij toebedeeld krijgen door zowel de federale als de Vlaamse regelgeving, zonder dat hiervoor bijkomende financiële middelen worden voorzien. Hierdoor hebben zij te kampen met een grote werkdruk die niet verlicht wordt door bijkomende aanwervingen, noch door een hogere verloning.

Minister Luc Martens heeft begrip voor de problemen. Dit blijkt uit hetgeen hij in het recent afgesloten sectoraal akkoord 97-98 voor de lokale en regionale besturen heeft voorzien : de mogelijkheid om meer functies te creëren, om staffuncties in te stellen en om een functionele loopbaan te voorzien voor de bevorderingsgraden. Gelet op de geest van het pact dat de Vlaamse regering met de gemeenten en de OCMW's heeft afgesloten, is het uiteraard aan de lokale besturen zelf om die mogelijkheden effectief aan te wenden en in te voeren.

Minister Martens is er zich ook van bewust dat hiermee niet alles opgelost is. Vandaar dat hij ook toegezegd heeft het statuut van alle specifiek OCMW-personeel aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Daarom wordt aan de delegatie gevraagd een gestoffeerd dossier te bezorgen dat kan een basis kan vormen voor besprekingen in het begin van de volgende legislatuur.

De oplossing van de gestelde problemen ligt echter niet uitsluitend bij de Vlaamse regering. Minister Martens roept dan ook zowel de gemeentelijke overheden als de federale overheid op om in hun beleid rekening te houden met de specifieke situatie van het OCMW en haar personeel. Bij het toebedelen van nieuwe taken moet de mogelijkheid geboden worden aan het OCMW om de noodzakelijke personeelsomkadering te voorzien.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' CCOD-delegatie ontvangen op kabinet minister Luc Martens '
Lees ook