Gemeente Breda


EERSTE EXEMPLAAR CD ROM ' BREDA VEILIG OP WEG' UITGEREIKT

De wethouders van Beusekom (verkeer) en Kruithof (onderwijs) hebben vandaag het eerste exemplaar van de CD-ROM 'Breda veilig op weg' symbolisch uitgereikt aan de directeur van de Jacintaschool, de heer Rijpert. De CD-ROM is bestemd voor leerlingen van groep 8 van alle basisscholen in Breda en voor brugklassers van middelbare scholen. De CD-ROM is een interactieve manier van onderwijs op het gebied van verkeersveiligheid. Hij is gebaseerd op actuele knelpunten in het verkeer op de routes naar middelbare scholen binnen de gemeente Breda. Na een proef in Geertruidenberg, is Breda de eerste grote gemeente in Nederland die een dergelijke CD-ROM heeft gemaakt. De CD-ROM wordt op korte termijn gratis verstrekt aan alle basisscholen en middelbare scholen van Breda. De bedrijven BOA (Buro voor Onderzoek en Advies) en Edu-Contract uit Helmond hebben de CD-ROM gemaakt in opdracht van de werkgroep Verkeersveiligheid waaraan de gemeente Breda, de Politie, het CBR en Veilig Verkeer Nederland deelnemen.

De CD-ROM bestaat uit drie delen. Na een algemene introductie met veel foto's over problemen op de wegen van en naar scholen in Breda, kan de gebruiker 'klikken' op een Bredase school. Dan krijgt hij uitleg over de knelpunten in het verkeer op de routes naar die school. Ook is er een mogelijkheid om de algemene verkeerskennis te toetsen door het beantwoorden van theorievragen met beelden. Tenslotte is er een onderdeel 'handelen in het verkeer' waarbij de gebruiker typisch Bredase situaties afgebeeld krijgt te zien met daarbij vragen. De beantwoording van de vragen wordt automatisch gecontroleerd waarna een score is te raadplegen.

De CD-ROM is een vrij nieuwe manier van onderwijs. De gemeente denkt hiermee aan te sluiten op de belevingswereld van jongeren.

Na de officiële uitreiking wordt er per district een demonstratie/instructiebijeenkomst georganiseerd voor de scholen. Dan krijgen alle basisscholen en middelbare scholen gratis een exemplaar. Voor het publiek is de CD voor f 10,- verkrijgbaar bij de balie Voorlichting in het Stadskantoor en de deelstadskantoren. Wellicht dat de CD ook leerzaam is voor de ouders van de leerlingen. De rijscholen hebben inmiddels al interesse getoond.

Bij de officiële uitreiking pleitte mevrouw van Beusekom voor een permanente verkeersopleiding op de scholen. Er zijn namelijk maar 3 of
4 momenten waarop mensen intensief met verkeer bezig zijn. Dat is op de basisschool bij het afleggen van het verkeersexamen, bij het behalen van een bromfietscertificaat op 16-jarige leeftijd, bij het behalen van het autorijbewijs en bij de herkeuring vanaf 70 jaar.

De CD-ROM is bedoeld voor jonge scholieren die kort voor of kort na de grote stap van de basisschool naar de middelbare school staan. Dat is een moment waarop ze geconfronteerd worden met een nieuwe verkeerssituatie. De basisschool is namelijk meestal in de eigen wijk. Voor de middelbare school moeten de scholieren vaak verder fietsen. Uit de ongevallencijfers is dan ook in september en oktober een stijging in het aantal ongevallen te constateren waarbij schoolkinderen betrokken zijn.

Uit de jaarlijkse ongevallenrapportage blijkt dat jonge verkeersdeelnemers een kwetsbare groep vormen. Daarom vindt de gemeente goed verkeersonderwijs voor deze groep erg belangrijk. Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor jongeren staat hoog op de prioriteitenlijst van het college van B&W. In het werkplan verkeersveiligheid '99 vormt dit zelfs een van de speerpunten. Daarnaast richten verkeersacties zich ook op oudere verkeersdeelnemers die ook een kwetsbare groep blijken te zijn. Ook door het aanpassen van de infrastructuur werkt de gemeente aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Breda, 4 oktober 1999

Deel: ' Cd-rom 'Breda veilig op weg' '
Lees ook