Novem

Nieuwe cd-rom "Met de wind in de rug"

Leidraad voor het realiseren van windenergie.

Aan de oprichting van windturbines gaat een complex traject van ideevorming, voorbereiding en uitvoering vooraf. Novem ondersteunt overheden en initiatiefnemers bij dit traject. Op de cd-rom "Met de wind in de rug" zijn actuele kennis en ervaringen verzameld ten aanzien van planvorming en realisatie van windprojecten.

Met de cd-rom kan een ambtenaar van een gemeente of provincie een aanvraag voor windenergie beoordelen en behandelen. Een initiatiefnemer krijgt inzicht in de mogelijkheden van zijn idee en in de beste wijze om een aanvraag in te dienen en het project succesvol te realiseren.

De cd-rom bestaat uit twee hoofdonderdelen:

1. de encyclopedie met een overzicht van inhoudelijke aspecten zoals het bestemmingsplan, provinciaal beleid, windaanbod, vogels, opbouw van een turbine etc.
2. een stappenplan met advies over de beste werkwijze om een aanvraag te behandelen of een opstelling te realiseren.

Verder bevat de cd-rom nuttige adressen en interessante internetlinks.

De cd-rom is gratis te bestellen via publicatiecentrum@novem.nl o.v.v. bestelnummer 2DEN-02.07.

Deel: ' Cd-rom leidraad voor het realiseren van windenergie verschenen '
Lees ook