===== =====

== In deze PZ-Nieuwsbrief:

== 6. Lokale Agenda 21 in Nederland

Stichting MOOI heeft een cd-rom uitgebracht met informatie over Lokale Agenda 21 (de agenda voor duurzame ontwikkeling) in Nederland. De cd-rom bevat een uitgebreide database over Lokale Agenda 21 in Nederland met onder meer achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden, notities en nieuwsbrieven. Het schijfje bevat ook de integrale tekst van het RIO-handvest: het begindocument van de Verenigde Naties over Agenda 21. Stichting MOOI werkt al enige jaren aan de verzameling van informatie op het gebied van de agenda. De informatie op de cd-rom, waarin een zoekfunctie is ingebouwd, is aangeleverd door gemeenten, natuur- en milieuorganisaties, LA21-groepen en andere organisaties. Stichting Mooi hoopt dat de database op de cd-rom regelmatig aangevuld kan worden met nieuwe informatie. Nieuwe documenten kunnen worden ingestuurd. Meer info, Stichting Mooi, Marlies Creemers, tel. 024-3888544.

https://antenna.nl/mooi

=== COLOFON
PZ-NIEUWS is een digitale nieuwsbrief van de Stichting Publieke Zaken voor mensen die werkzaam zijn bij maatschappelijke-, intermediaire- en overheidsorganisaties, redacties en particulieren die geinteresseerd zijn in maatschappelijke kwesties.
Samenstelling en redactie: Laurens Lammers
E -mail: redactie@pz.nl
Eerdere edities: https://www.pz.nl/nieuws
Berichten mogen vrij worden overgenomen mits de bron (PZ nieuwsbrief) wordt vermeld.
Voor het worden van donateur of voor het nemen van een betaald abonnement kunt u kijken op onze website: https://www.pz.nl/nieuws .

Deel: ' CD-ROM Lokale Agenda 21 in Nederland '
Lees ook