CDA

Aangifteplicht bij sexueel misbruik verbreden

Den Haag, 27 januari 1999

Sexueel misbruik in de kinderjaren slaat diepe geestelijke wonden die blijvend in een mensenleven kunnen blijven doorwerken. De politiek moet alles in het werk stellen om kinderen in onderwijssituaties maar ook in andere opvoedingssituaties waarin het kind in een afhankelijke positie verkeert, te beschermen tegen grove inbreuken. De aangifteplicht voor schoolbesturen ingeval van sexueel misbruik die staatssecretaris Adelmund van Onderwijs bij wet wil vastleggen , moet worden verbreed naar sectoren als muziekscholen, sportverenigingen, kerken, vindt het CDA. Annie Schreijer heeft bij de behandeling van enkele onderwijswetten hierover een motie ingediend. "Voor christen democraten is het uitgangspunt altijd het belang van het kind", zegt zij.

Het CDA-kamerlid wil voorts dat in het wetsvoorstel meer invulling wordt gegeven aan de positie van ouders/verzorgers van het slachtoffer. Zij vindt dat ouders betrokken worden bij het voortraject van de aangifte en dat de wet die waarborg moet geven. "Het zou toch te gek zijn als ouders niet eens horen dat er aangifte is gedaan van een nare kwestie waar hun kind mee geconfronteerd is".

Woordvoerder: Annie Schreijer 070-3182580
Voor verdere informatie: Marianne Fennema 070-3182512 en 070-3525126 (pr).

Deel: ' CDA Aangifteplicht bij sexueel misbruik verbreden '
Lees ook