CDA

: Nieuws : CDA-reactie op SCP: afhaken inburgeringscursus moet consequenties hebben

Den Haag, 12 oktober 1999

De Rapportage minderheden 1999 van het SCP geeft een goed overzicht van het minderhedenbeleid waar we al 17 jaar mee bezig zijn en er blijkt uit dat we er niet veel van bakken. Dit zeker in vergelijking met andere landen waar ze vaak zelfs geen minderhedenbeleid hebben. Het roer moet echt om; te beginnen met de inburgeringscursussen. Die moeten beter worden en ook echt verplichtend zijn. Het is nu te vrijblijvend. Stopt iemand met de cursus dan moet dat gevolgen hebben voor de uitkering. In het onderwijs moet er nog meer geinvesteerd worden om de taalachterstand bij allochtone kinderen gericht weg te werken. Dit zegt het CDA-kamerlid Gerda Verburg in een eerste reactie op het rapport van SCP.
Uit de rapportage blijkt dat 25% van de nieuwkomers hun inburgeringscursus niet afronden op een niveau waarmee ze zich sociaal gezien kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Voor een baan of een opleiding is dat niveau echter te laag. Volgens het SCP is de kwaliteit van de cursus te laag. Uit het veld komen berichten dat er te weinig uren, te weinig geld en te weinig docenten zijn. Verburg vindt het zorgelijk dat al twee jaar na invoering van de verplichte inburgeringscursussen deze niet blijken te voldoen. Uit de gegevens komt voorts naar voren dat éénvierde van de allochtone jongeren werkloos is. Verburg schrikt daar van. Het JWG moest toch een sluitende aanpak bieden. Dit gaat richting het failliet van de sluitende aanpak.

Volgens het CDA-kamerlid toont de rapportage ook aan dat het integratiebeleid enorm versnipperd is. Minister Van Boxtel moet het integratiebeleid coordineren maar die coordinatie komt niet van de grond. Hij moet voor iedere cent bedelen bij een groot aantal ministeries. Misschien wordt het tijd al die verschillende budgetten over te hevelen naar Van Boxtel zodat hij echt iets voor elkaar kan gaan boksen. Nu houden veertien ministeries zich bezig met integratiebeleid en we zien dat dat niet werkt. Op deze manier is nooit iemand echt verantwoordelijk.

Woordvoerder: Gerda Verburg, telefoon 070-3182555 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512

Deel: ' CDA Afhaken inburgeringscursus moet consequenties hebben '
Lees ook