CDA

CDA: AIV-rapport moet consequenties hebben

Den Haag, 31 augustus 1999

"Beter ten hele gekeerd dan ten halve gedwaald, is de reactie van Defensie-woordvoerder Cees van der Knaap op de stellingname van D66 en VVD nav het rapport van de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken. Pikant is dat, na jaren van fors bezuinigen, nu ook D66 en VVD tot inzicht komen dat het budgettaire jasje van Defensie te krap geworden is. Bij de laatste begrotingsbehandeling en de bespreking van de Hoofdlijnennotitie, slechts enkele maanden geleden, was men zo ver nog niet. We vragen ons af of D66 en VVD nu ook boter bij de vis gaan doen, bij de komende begrotings-behandeling. Het mag niet blijven steken in loze kreten, dat heeft het Defensie-personeel al te vaak meegemaakt.

Cees van der Knaap is van mening dat de Adviesraad terecht de vinger legt op de discrepantie tussen het hoge ambitie-niveau van het kabinet en de beschikbare middelen en menskracht. Van der Knaap: Keer op keer heeft het CDA gewezen op de verkeerde benadering van het kabinet. Steeds weer begon men met het vaststellen van het budgettaire kader, om daarna pas de veiligheidssituatie te analyseren en daaruit consequenties te trekken voor de Nederlandse defensie inspanning. Oftewel, eerst het geld en dan pas de veiligheidsrisicos bekijken. De Adviesraad heeft gekozen voor de andere, meer logische weg. En komt tot de conclusie dat de krijgsmacht in de knel komt te zitten, een probleem dat op de werkvloer het meest wringt. Kortom, de CDA-fractie is blij met het advies van de AIV en vindt dat minister de Grave hier niet omheen kan. Wij verwachten dat De Grave de aanbevelingen van de Adviesraad zal verwerken in de Defensienota, die dit najaar zal verschijnen

Woordvoerder: Cees van der Knaap, telefoon 070-3182563 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA AIV-rapport moet consequenties hebben '
Lees ook