CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: Apotheker pokert met Varkenswet

Den Haag, 4 mei 1999
Persbericht

Apotheker pokert met Wet Varkenshouderij

Het CDA wil dat minister Apotheker de Kamer per omgaande informeert over de consequenties van de uitspraak van de rechter inzake de Varkenswet. De Haagse Rechtbank heeft vandaag bepaald dat de minister moet ophouden met de uitvoering van de varkenswet, conform een eerdere uitspraak van de rechter die de wet buiten toepassing had verklaard.

Woordvoerder Joop Atsma: .De minister wordt nu voor de derde keer door de rechtbank op de vingers getikt. Eerder gebeurde dit in december en februari. Driemaal recht is scheepsrecht. Het feit dat de rechter nu een dwangsom oplegt zegt veel. Als de minister ondanks deze dwangsom van 1 miljoen per dag doorgaat, kan hij tegen de tijd dat zijn hoger beroep dient, meer dan 30 miljoen verspeeld hebben. Dat geld zou veel beter benut kunnen worden; bijvoorbeeld om de .wijkers. te compenseren. De minister pokert met geld van anderen, terwijl hij de sector in het ongewisse laat..

Het CDA vindt spoedoverleg op zijn plaats. Atsma: .Duidelijk is dat er vergoeding moet komen voor de afgenomen varkensrechten. De essentie van de Wet Herstructurering, -de generieke korting-, is van tafel geveegd. Omdat de minister niet voor een adequate noodwet heeft gezorgd, dreigt nu het gevaar van een ongelimiteerde uitbreiding van de varkensstapel. Dat is ongewenst. Ook de sector wil dat niet maar de minister zet de boeren met de rug tegen de muur omdat hij geen alternatief biedt. Daarom zullen we opnieuw een appèl doen op de minister om op korte termijn met de sector te gaan praten. Voorwaarde is wel dat de minister zijn verlies neemt, de schade betaalt en opnieuw begint. Herstructurering van de varkenssector blijft noodzakelijk. Door opkoop en afroming van de varkensstapel en door te werken aan efficienter voergebruik..

Woordvoerder: Joop Atsma 0512-363668

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

04 mei 99 16:35

Deel: ' CDA Apotheker pokert met Wet Varkenshouderij '
Lees ook