CDA

: Tweede Kamer : CDA bepleit zuinig ruimtegebruik in industrie (240399)

CDA bepleit zuinig ruimtegebruik in industrie (240399)

Den Haag, 24-03-1999

In het Algemeen Overleg met de bewindspersonen van Economische Zaken, Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat over de planning van industrieterreinen tot 2010 heeft pleit het CDA ervoor om zuinig om te springen met de beperkte ruimte in ons land. Uitgangspunten daarbij vormen :

Duurzaamheid: Ruime aandacht voor natuur en milieu bij de planning van industrieterreinen en voor de kwaliteit. Vorwaarde voor de ontwikkeling is dat de terreinen multimodaal ontsloten worden, dus naast ontsluiting over de weg tevens per spoor en over water.

Intensivering van grondgebruik. Een arbeidsplaatsentoets, dus voorwaarden omtrent de omvang van nieuwe werkgelegenheid per uitgegeven hectare, zeker als er rijkssubsidie verstrekt wordt.

Geen stunten met grondprijzen van tegen elkaar opbiedende gemeenten. Grond is een kostbaar bezit en heeft dus zijn prijs. Te lage grondprijzen worden afgewenteld via verhoogde lastendruk voor de burgers.

Woordvoerder: Theo Stroeken
Voor verdere informatie: Theo Stroeken - Bieke Oskam

Deel: ' CDA bepleit zuinig ruimtegebruik in industrie '
Lees ook