CDA

: Tweede Kamer : "Voorrangszorg in de ouderenzorg" (31 maart 1999)

"Voorrangszorg in de ouderenzorg" (31 maart 1999)

Kamerlid: Nancy Dankers

De CDA-fractie betreurt de toenemende tweedeling in de ouderenzorg. Deze kan maar op één manier bestreden worden, namelijk door de wachtlijsten te doen verdwijnen. Dit kan door de AWBZ te baseren op een persoonsgebonden financiering op grond van de indicatie naar zorgzwaarte.

INBRENG

De hoofdlijn van de CDA-Fractie is kort en bondig:

1. Als mensen zijn geïndiceerd voor zorg, moeten de meest urgenten het eerst aan de beurt komen. Voorrang voor anderen is een slechte zaak.

2. De beste manier om voorrangszorg te bestrijden is wachtlijsten weg . Want als iedereen snel en goed geholpen wordt is er geen markt voor voorrangszorg.

Aanvulling en uitwerking:

Het CDA wil koste wat kost de wachtlijsten wegwerken. Praktisch is dat de enige weg die tweedeling voorkomt. Zonder wachtlijst geen aandrang tot voorrang. Belangrijker is het principe dat wij het aan elkaar verplicht zijn onze samenleving een menswaardige te doen zijn. Ouderen, mensen met een handicap, moeten gewoon de zorg krijgen die ze nodig hebben. De vele schrijnende gevallen, waar iedereen zich terecht boos over maakt, zijn een aanklacht tegen de verkeerd gestelde prioriteiten, die rechtgezet moeten worden. Dát is de opdracht aan kabinet en deze kamer, dáár moet onze energie naar toe.

Grootste risico van de huidige situatie vinden wij dat het gewoon gaat lijken dat mensen op lange wachttijden moeten rekenen, of gerantsoeneerd worden in het aantal uren die men toegewezen krijgt, laat staan de aandacht voor de persoon.

Mijn fractie wil zich níet in een fuik laten trekken van verbodsregelingen totdat in de zorg alles verboden is wat niet door de overheid expliciet is toegestaan en tot in detail voorgeschreven. Dat zou een verkeerde weg zijn, omdat:
1. het doel daarmee niet wordt bereikt. Rijke mensen zullen altijd geld hebben om alternatieven te vinden;
2. de bureaucratie waarschijnlijk weer groter wordt met langere wachttijden tot gevolg, waardoor de tweedeling weer verder groeit.

Over de groei aan servicepakketten hopen wij op grond van goede analyses te zijnder tijd tot een bredere gedachtenwisseling te kunnen komen dan dit hoofd-lijnendebat.

Denk wel aan goede voorlichting! Waarschuw ouderen om zich eerst goed te informeren alvorens op voorstellen rond servicepakketten in te gaan.

Nogmaals: wachtlijsten weg, dan worden dit soort problemen voorkomen.

Tenslotte kan ik namens de CDA-fractie in hoofdlijn nog stellen dat wij door deze ontwikkelingen in de ouderenzorg gesterkt zijn in onze opvatting dat we moeten oversteken naar een AWBZ die is gebaseerd op persoonsgebonden financiering:
A: er is een indicatie naar zorgzwaarte; het daarbij behorende budget ligt vast.
B. degene die zorg nodig heeft, of zijn/haar verzekeraar koopt de zorg in.
Dus: Niet de instelling wordt gefinancierd, maar de cliënt.
* Dan is er geen voorrang, want iedereen heeft het geld voor de nodige zorg.

* dan is er geen dubbele premie, want men weet wat men krijgt.
* dan is er geen dubbele betaling aan slimme rekenaars, regulier of particulier.

Extra kosten? De lengte van de wachtlijsten minus de verminderde bureaucratie. Alle partijen willen de wachtlijsten weg en de bureaucratie bestrijden. Wat let ons!

Deel: ' CDA betreurt tweedeling in de ouderenzorg '
Lees ook