CDA

: Tweede Kamer : CDA: betrokkenheid particulieren bij natuurbeheer stimuleren (250299)

CDA-Tweede Kamerleden CDA-Tweede Kamerleden
Column fractievoorzitter Column fractievoorzitter Speeches/Opinie artikelen Speeches/Opinie artikelen Persberichten Persberichten
Fractieflitsen / Fractie standpunten Fractieflitsen / Fractie standpunten
Belangrijke debatten Belangrijke debatten
Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen

CDA: betrokkenheid particulieren bij natuurbeheer stimuleren (250299)

Den Haag, 25 februari 1999

CDA-Tweede Kamerlid Theo Rietkerk zal staatssecretaris Faber naar de Tweede Kamer roepen voor een debat over agrarisch natuurbeheer. Rietkerk wil oa fiscale gelijkstelling van agrariërs die zich inzetten voor natuurbeheer.

Theo Rietkerk: Voor de uitvoering van de ecologische hoofdstructuur is betrokkenheid van particulieren van groot belang. In veel gebieden hebben agrariërs zich verenigd in (milieu-)coöperaties en agrarische natuurverenigingen. Het CDA vindt dat deze particuliere organisaties een veel grotere rol moeten krijgen bij het beheer van natuur en landschap. Wanneer bijvoorbeeld de financiering mede via deze particuliere organisaties verloopt, zal er volgens het CDA een groter draagvlak ontstaan.

Rietkerk is van mening dat de fiscale voordelen voor boeren en andere particulieren voor het beheer van natuur en landschap gelijk moet zijn als de belastingvoordelen die er nu zijn voor
natuurbeschermingsorganisaties.
Gelijke Monniken, gelijke kappen, aldus Rietkerk. Het CDA zal voor zowel de grotere rol van particuliere organisaties als voor de fiscale gelijkstelling moties indienen.

Woordvoerder: Theo Rietkerk, telefoon 038-3332756. Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA betrokkenheid particulieren bij natuurbeheer stimuleren '
Lees ook