CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA bezorgd over vertraging vijfde baan Schiphol

Den Haag, 9 april 1999
Persbericht

CDA bezorgd over vertraging aanleg vijfde baan Schiphol

Het CDA heeft vandaag, via de Vaste Kamercommissie V&W, inzicht gevraagd in de stand van zaken rond de aanleg van de vijfde baan van Schiphol.

Woordvoerder Jacob Reitsma: .Er bereiken ons signalen dat de procedure rond de
aanleg van de vijfde baan vertraging oploopt. De minister van Verkeer en Waterstaat werkt aan antwoorden nav een uitspraak van de Raad van State maar, naar verluidt, zijn die antwoorden voorlopig nog niet klaar. Gelet op de tijd die wordt voor-geschreven voor inspraakreacties en gezien het wetsvoorstel Versnelling Procedures 5e baan mag toch van de minister verwacht worden dat zij de antwoorden met spoed naar de Raad van State stuurt. Ik ben bezorgd over de consequenties die dit zal hebben voor de tijdige aanleg van de vijfde baan..

Jacob Reitsma heeft de minister een brief gevraagd over de exacte stand van zaken rond de aanleg van de vijfde baan.

Woordvoerder: Jacob Reitsma 0527-615830

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509


09 apr 99 16:28

Deel: ' CDA bezorgd over vertraging aanleg vijfde baan Schiphol '
Lees ook