CDA

CDA blij met komst proefproject Europese grenspolitie

Het CDA is verheugd over het feit dat op 30 mei jl. de Europese Ministers van Binnenlandse Zaken in Rome een eerste stap op weg naar een Europese grenspolitie is gezet, door de afspraak te maken dat een proefproject zal worden opgezet, waarin gezamenlijke Europese teams van douaniers een aantal Europese vliegvelden zullen gaan controleren.

Dit lijkt een eerste stap naar de vorming van een Europese grenspolitie, die de buitengrenzen van EU moet gaan controleren. In 2007 moet de grenspolitie operationeel zijn. Maar, "gemeenschappelijke kwaliteitseisen ten aanzien van de buitengrenscontrole zijn nu al noodzakelijk. Verder zijn we van mening dat uitwisselingsprojecten van douaniers positief zijn", aldus Maxime Verhagen tijdens het Algemeen Overleg over de Europese top in Sevilla.

Deel: ' CDA blij met komst proefproject Europese grenspolitie '
Lees ook