CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA: blijvende onzekerheid Defensie-personeel

CDA: blijvende onzekerheid Defensie-personeel

De nieuwe Hoofdlijnennotitie laat Defensie in grote onzekerheid achter. De forse taakstelling uit het Regeeraccoord wordt verwerkt maar het is nog maar de vraag of het daarbij blijft. De keuzes die minister de Grave voorlegt kunnen leiden tot veel grotere bezuinigingen. Het lijkt erop dat de VVD-bewindslieden hun collega Zalm alvast een handje helpen. Deze heeft immers recentelijk aangekondigd dat er opnieuw moet worden bezuinigd, waarbij ook Defensie niet zal worden ontzien.

Het CDA stelt vraagtekens bij de vele bezuinigingsopties uit de hoofdlijnen notitie. Van der Knaap: ~De PvdA zal wel blij zijn; deze ~Tussen~-notitie lijkt sterk op de eerdere PvdA-nota. Eerst alles op de schop nemen en dan pas echte keuzes maken. Zo kun je echter niet met personeel omgaan

~Woordvoerder Cees van der Knaap: ~Het Defensie-personeel heeft de afgelopen jaren bezuiniging na bezuiniging over zich heen gekregen. We hadden verwacht dat minister de Grave deze notitie zou aangrijpen om nu een streep in het zand te trekken. Helaas, hij laat het personeel in het ongewisse tot de definitieve nota in 2000 uitkomt. Het CDA heeft bij de begrotingsbehandeling de minister gevraagd zekerheid te bieden aan het personeel maar dat weigert hij. Er vervallen echter weer 1700 functies, -bovenop de 2800 die voor 2002 moeten afvloeien -, zonder dat de mensen een alternatief geboden wordt.

yok bevreemdt het Van der Knaap dat De Grave haast wil maken met de oprichting van een VN-brigade. ~ Nederland wil kennelijk overal aan meedoen in internationaal verband. We moeten zelf kunnen bepalen aan welke vredes- en crisisoperaties we willen meedoen. Daarnaast mogen we onze NAVO-verplichtingen niet verwaarlozen. De veiligheidsanalyse rechtvaardigt ons inziens niet zulke drastische ingrepen in de verdediging van het grondgebied. Er komen meer brandhaarden maar Nederland gaat door met bezuinigingen. Het zal niet voor niets zijn dat de NAVO nog niet geconsulteerd is over de plannen~.

Woordvoerder: Cees van der Knaap 070-3182563 of0104211615
Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509 of 06-53153269

25 jan 99 18:15

Deel: ' CDA blijvende onzekerheid Defensie-personeel '
Lees ook