CDA

Atsma: boetes rechtvaardiger dan strafkorting voor door MKZ-crisis getroffen boeren

Tweede Kamerlid Joop Atsma vindt dat minister Brinkhorst de door de MKZ-crisis getroffen boeren geen strafkortingen van 10 tot 100 duizend gulden per overtreding moet opleggen. Atsma zei dit donderdag 19 juli jl. tijdens een spoedoverleg van de Vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Visserij. Veel MKZ-gedupeerden hebben strafkortingen opgelegd gekregen van soms vele tienduizenden guldens. En dat voor overtredingen of tekortkomingen in de administratie die normaliter worden beboet. Die boetes zijn doorgaans niet hoger dan 1000 1000 of 1500 gulden per overtreding.

Volgens Atsma moeten zaken die niet in orde zijn op de gebruikelijke manier worden beboet. Alleen als er sprake is van fraude kunnen hogere boetes worden opgelegd, in de vorm van strafkortingen op schadeloosstelling,

Joop Atsma vindt dat de hoogte van de strafkortingen gelijk moeten worden gesteld aan de hoogte van de boetes.
Minister Brinkhorst wil daar niet aan, ondanks dat hij een kamermeerderheid tegenover zich vindt. Hij heeft van de Kamer twee weken de tijd gekregen om zijn visie in een brief te zetten.

Aangezien Atsma niet verwacht dat Brinkhorst tot inkeer zal komen, voorziet hij een hernieuwd overleg van de Vaste Kamercommissie begin augustus.

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA Boetes rechtvaardiger dan strafkorting voor MKZ-boeren '
Lees ook