CDA

Conferentie over Integraal Veiligheidsbeleid in Nederland en Europa

Den Haag, 23 juni 1999

Het CDA organiseert op vrijdag 25 juni aanstaande in Hotel Sofitel (Koningin Julianaplein 35) te Den Haag een conferentie over Integraal Veiligheidsbeleid in Nederland en Europa. Rob de Wijk (Nederlands instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael) zal een inleidende toespraak houden. Daarna zijn er onder leiding van Jean Penders (specialist Europese veiligheid, voormalig Europarlementslid) paneldiscussies met deskundigen.

De conferentie vindt plaats in het kader van de publicatie van de Hoofdlijnennotitie en de Strategische Toekomstdiscussie, ter voorbereiding van een nieuwe Defensienota. Het doel van de conferentie is het toetsen van de voorstellen van de Hoofdlijnennotitie aan de voorgestelde beleidscriteria neergelegd in de CDA-notities Veiligheid kent geen grenzen, Integrale veiligheid vereist bundeling van krachten en Veiligheid op Europese koers.
De conferentie wordt om 14.00 uur geopend door dagvoorzitter Penders. Daarna verzorgt prof. dr. Rob de Wijk een inleiding. Vervolgens is er een paneldiscussie over Integrale veiligheid in Nederland en Europa. Deelnemers aan dit panel zijn: dhr. W. van der Linden (ACOM), dhr. J. Vogel (ACP), dhr. A.J.M. Heerts (Koninklijke Marechausseevereniging) en dhr. E.B. Dijkman (stafofficier maatschappelijke dienst) Daarna wordt er in een ander panel gediscussieerd over de Europese Veiligheids- en Defensie Identiteit. In dit panel hebben zitting: generaal-majoor b.d. mr. drs. C. Homan (Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael), mw. A.M.A. van Ardenne-Van der Hoeven (CDA-Tweede Kamerlid) en prof. dr. F. van Iersel (Pax Christi)

De conferentie wordt om 16.45 uur afgesloten.

Deel: ' CDA-conferentie Integraal Veiligheidsbeleid '
Lees ook