CDA

Den Haag, 17 februari 1999

Tweede conferentie over Respect door de generaties heen in Haarlem

Op zaterdag 20 februari aanstaande vindt in Café-Restaurant Dreefzicht, Fonteinlaan 1 te Haarlem de tweede conferentie plaats in een reeks over het thema Respect door de generaties heen. Aan deze werkconferentie zullen onder meer Gerda Verburg, CDA-Tweede Kamerlid en Hannie van Leeuwen, lijstaanvoerder van het CDA bij de Eerste Kamerverkiezingen deelnemen.

Ouderenbeleid is meer een kwestie van respect, wederkerigheid en kansen om actief mee te blijven doen in het hart van de samenleving dan van meer geld en meer rechten. Dat is de hoofdlijn van "Respect. Een christen-democratische visie op ouderenbeleid", een nieuw rapport van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Naar aanleiding van dit rapport heeft het WI samen met de partij, het landelijk CDA-Ouderenplatform en het Steenkampinstituut het initiatief genomen om een drietal regionale werkconferenties te organiseren onder de titel Respect door de generaties heen. Drie conferenties waarin de wederkerigheid tussen de verschillende generaties centraal staat. Doel van deze bijeenkomsten is om de verschillende generaties met elkaar in gesprek te brengen over de wijze waarop jong en oud met elkaar samenleven.
De conferentie in Haarlem begint om 11.00 uur met een openingswoord door dagvoorzitter Teusjan Vlot (voorzitter van het CDJA). Na hem spreken Maria van den Muijsenbergh, de voorzitter van de studiecommissie Respect en Jos van Gennip, directeur van het WI. Na de presentatie van de video Respect door de generaties heen, zijn er een drietal deelsessies waar door deskundigen concrete stellingen worden geponeerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Leven in een technologische samenleving, Deelname van allochtone ouderen aan de Nederlandse samenleving, Voorkeursbehandeling in de zorg en De zin en onzin van leeftijdsgrenzen. Laatstgenoemde twee onderwerpen worden in een Lagerhuis-achtige opstelling bediscussieerd. Aan de deelsessies nemen onder meer deel: Europarlementariër Bartho Pronk, mw. Andela-Baur (voorzitter van het Nederlands Platform Ouderen Europa), Lineke Maat, voorzitter van de CNV-jongeren en Coskun Cörüz, voorzitter Stichting Bijzondere Leerstoel Islam aan de Universiteit van Amsterdam. Afsluitend is er een paneldiscussie. Om 15.00 uur is de conferentie ten einde.
De derde werkconferentie vindt plaats in Bergen op Zoom (zaterdag 20 maart). Zaterdag 13 februari jl. vond de eerste werkconferentie plaats in Zwolle. De conclusies van de drie werkconferenties zullen aan de orde worden gesteld op de slotconferentie van 17 april in Nijmegen.

Voor nadere informatie: CDA-Partijvoorlichting, telefoon: 070-3424814/817

Deel: ' CDA- conferentie over respect in Haarlem '
Lees ook