CDA

: Tweede Kamer : Controle illegale arbeid laat te wensen over (160499)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499) Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Controle illegale arbeid laat te wensen over (160499)

Den Haag, 16 april 1999

Schriftelijke vragen van de leden Verburg en Wijn (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Justitie

1.Kent u het bericht 1 waarin uw ministerie reageert op berichten over falende aanpak van illegale tewerkstelling ?

2. Kunt u aangeven hoeveel gevallen van illegale tewerkstelling sinds de invoering van de Koppelingswet zijn geconstateerd en tevens een verdeling naar sectoren geven?

3. Neemt het aantal illegaal tewerkgestelden toe?

4. Hoeveel boetes zijn de afgelopen jaren opgelegd aan werkgevers wegens het in dienst hebben van illegale werknemers?

5. Onderschrijft u de stelling dat het voor werkgevers aantrekkelijker is om illegale werknemers in dienst te nemen sinds de invoering van de Koppelingswet, omdat de financiële consequenties minder zijn?

6. Overweegt u om werkgevers die illegale werknemers in dienst hebben hoger te bestraffen, bijvoorbeeld door ze mee te laten betalen aan de uitzetting?

7. Kunt u aangeven op welke wijze en hoe vaak de belastingdienst en uitvoerders van de sociale zekerheid reageren op informatie van de Arbeidsinspectie over gesignaleerde illegale tewerkstelling? Beoordeelt u dit als adequaat?

8. Is het waar dat het overleg tussen Arbeidsinspectie en Justitie driekwart jaar heeft stilgelegen wegens reorganisatie van het OM? Zo ja, vindt u dit acceptabel?

9. Hoeveel procent van de aangetroffen illegale werknemers wordt daadwerkelijk uitNederland verwijderd, onderverdeeld naar sectoren? Hoe beoordeelt u dit percentage?

10. Hoe ziet de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van uitzettingsbeleid?

11. Wanneer is de evaluatie van de Wet Arbeid Vreemdelingen gereed?

1 De Volkskrant 14 april 1999

Deel: ' CDA Controle illegale arbeid laat te wensen over '
Lees ook