CDA

: Tweede Kamer : CDA: donor-coördinatoren aanstellen in ziekenhuizen (220200)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

CDA: donor-coördinatoren aanstellen in ziekenhuizen (220200)

Den Haag, 22 februari 2000

Het CDA stelt bij het Algemeen Overleg over orgaandonatie voor om in ziekehuizen zogeheten donor-coordinatorenaan te stellen. Deze coördinatoren moeten ervoor dat meer organen ter beschikking komen voor transplantatie.

Woordvoerster Clemence Ross- van Dorp: Er is nog steeds een nijpend tekort aan donor-organen. Een van de oorzaken is dat niet alle bestaande mogelijkheden benut worden om organen beschikbaar te krijgen. Artsen vragen lang niet altijd aan de nabestaanden of de overledene bereid was zijn organen ter beschikking te stellen. Zo`n gesprek is voor de arts uiteraard niet makkelijk en kost veel tijd maar is wel essentieel. En de registers waarin deze gegevens zijn opgenomen, worden niet altijd geraadpleegd. Daardoor gaan veel organen als het ware onnodig verloren. Artsen moeten niet langer hiermee belast worden; er moeten speciale donor-coördinatoren worden aangesteld die de bevoegdheid hebben om de registers in te zien en gesprekken te voeren met nabestaanden. De Nierstichting heeft recentelijk, uit eigen middelen, in een zestal ziekenhuizen dergelijke coördinatoren aangesteld. De eerste resultaten zijn bemoedigend. Wij zouden graag willen dat de minister zich hierbij aansluit en middelen ter beschikking stelt om in elk ziekenhuis een donorcoördinator aan te stellen. De mogelijkheden van de huidige Wet op Orgaandonatie moeten beter benut worden dan nu het geval is.

Woordvoerder: Clemende Ross- van Dorp, telefoon 070-3182580 Voor verdere informatie: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA donor-coördinatoren aanstellen in ziekenhuizen '
Lees ook