CDA

: Tweede Kamer : CDA: Emancipatiebeleid meer richten op mannen (171199)

CDA: Emancipatiebeleid meer richten op mannen (171199)

Den Haag, 17-11-1999

Staatssecretaris Verstand moet zich in het emancipatiebeleid meer gaan richten op jongens en mannen dan op vrouwen. In het emancipatiebeleid wordt teveel de nadruk gelegd op economische zelfstandigheid van vrouwen en te weinig op het overnemen van zorgtaken door mannen. De onmacht of onwil van mannen om aan rolverandering te doen moet niet door de overheid worden opgevangen door de zorg voor kinderen steeds meer uit te besteden aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Deze weg wil het CDA niet gaan, aldus het CDA-kamerlid Marry Visser-Van Doorn in het overleg Emancipatiebeleid 2000 op 18 november. Van een herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid tussen mannen en vrouwen kan alleen sprake zijn als onbetaalde zorgarbeid maatschappelijk meer waardering krijgt en het emancipatiebeleid zich meer richt op mannen dan op vrouwen. Hiertoe moeten bladen die door mannen worden gelezen worden benut en organisaties die veel mannen in hun ledenbestand hebben zoals werkgeversorganisaties, vakbonden en sportkoepels. Ook de werkgroep Beeldvorming van de NOS kan hier een belangrijke rol in spelen.
Voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen is cultuurverandering nodig en daar is weer draagvlak voor nodig. Draagvlak moet van onderop komen en niet van bovenaf worden opgelegd zoals Verstand wil. Het is danook droevig dat de staatssecretaris de brede vrouwenbeweging met 160 organisaties die in het totaal 1,2 miljoen leden vertegenwoordigen, niet inzet. De staatssecretaris richt zich met haar beleid op een paar bureaus zonder achterban. De brede vrouwenorganisaties dreigen een zachte dood te sterven met haar subsidiebeleid. Als Verstand het CDA-kamerlid op dit punt niet tegemoet komt zal de CDA-fractie bij de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid een motie indienen waarin wordt gevraagd om vitalisering van die brede vrouwenbeweging.

Wat het geweld in huis betreft vraagt het CDA of het Oostenrijks model
-het huis toewijzen aan de vrouw als er huiselijk geweld heeft plaatsgevonden- in Nederland ook toepasbaar is.

Woordvoerder: Marry Visser-Van Doorn, telefoon 070-3182566 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512

Deel: ' CDA Emancipatiebeleid meer richten op mannen '
Lees ook