Provincie Utrecht

Persbericht

over de formatie van een nieuw provinciebestuur voor Utrecht

CDA'er De Vet informateur provinciebestuur Utrecht

21-3-2003
UTRECHT- Drs.C.J.G.M. de Vet (CDA, 45 jr), burgemeester van Leusden, gaat morgen aan de slag als informateur voor het nieuw te vormen provinciebestuur van Utrecht.

Het CDA, na de verkiezingen voor Provinciale Staten van 11 maart jl met 16 zetels de grootste partij, heeft vorige week het initiatief genomen voor het formatieproces. Drs.J.P.J.Lokker, de politiek leider van het CDA, nodigde toen alle partijen uit om het debat over de verkiezingsanalyse als startpunt voor het proces te nemen. Dat debat vond vandaag plaats in de eerste vergadering van provinciale staten in de nieuwe samenstelling.

Lokker had de andere partijen uitgenodigd om daar hun visies en wensen op tafel te leggen. Hij leidt daarmee een zo open mogelijk proces van informeren en formeren, waarbij geen enkele optie tevoren uitgesloten is. Zijn eerste stap was het voordragen van burgemeester De Vet als informateur. De Vet wordt, ook buiten CDA-kringen, gezien als een informateur met gezag. Hij is onder andere voorzitter van de begeleidingscommissie Dualisme en Democratie ("cie.Elzinga") van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkszaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De op dit punt samenwerkende politieke partijen, vertegenwoordigd in provinciale staten, verstrekken hem dan ook de opdracht om binnen 10 dagen een overzicht en analyse op tafel van de onderhandelaars te leggen van programmatische en getalsmatige coalitiemogelijkheden.

Dat advies wordt als het aan Lokker ligt plenair met alle partijen en in de volle openbaarheid besproken: de formatie moet voor de kiezer te volgen zijn. Na de informatieperiode volgt de formatieperiode. Overleg vindt plaats met partijen die op basis van de programvergelijking samen een college kunnen vormen. Op enig moment - zo staat in de informatieopdracht van De Vet - spreken partijen zich uit met wie zij wel en met wie zij niet een college willen vormen.

Meer informatie: Jan Pieter Lokker, telefoon 030-258 36 36 of Jan.Pieter.Lokker@provincie-utrecht.nl

Deel: ' CDA'er De Vet informateur provinciebestuur Utrecht '
Lees ook