CDA

Conferenties

(Bijeenkomst is verplaatst van 28 mei naar 23 juni!)

Expertconferentie De omroepvereniging voorbij?

Op woensdag 23 juni vindt van 14.00 uur tot 19.00 uur een expertbijeenkomst plaats onder de titel De omroepvereniging voorbij? De bijeenkomst is een initiatief van drs. P.L.M. Pex, lid van de CDA-delegatie in het Europees Parlement in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.

Het programma bestaat uit twee delen. Een eerste gedeelte met als thema Zelfregulering een andere bestuursfilosofie en een tweede deel met workshops over het onderwerp Zelfregulering in de praktijk: de omroep.

In het eerste deel zijn er inleidingen van onder meer prof.dr. M.L. Bemelmans-Videc, hoogleraar beleidswetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en drs. H. Koetje, voorzitter van het Commissariaat voor de Media.

In het tweede deel zijn er vijf workshops over onderwerpen die een uitwerking zijn van het centrale onderwerp. Elke workshop bestaat uit twee delen: een inleiding en een discussie.

Workshop A. Thema: Verenigingsvrijheid.
Inleider: mr. M.A. Leijten, als advocaat verbonden aan het kantoor De Brauw, Blackstone, Westbroek, Linklaters & Alliance.

Workshop B. Thema: Nieuwe bronnen voor de financiering van de publieke omroep.
Inleider: drs. P.L.M. Pex.

Workshop C. Thema: De overheidssturing ten aanzien van de publieke omroep vergeleken met die in andere secoren.
Inleider: P.G. Kroeger, beleidsadviseur van de HBO Raad.

Workshop D. Thema: Professionals en aansturing.

Inleider: wordt nog bekend gemaakt.

Workshop E. Thema: Publieke omroep en publieke moraal. Inleiding: drs. N. Drok, docent/onderzoeker opleiding Journalistiek van de Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Graag nodigen wij u uit om deze expertbijeenkomst bij te wonen. In het plenaire slotdebat is er ruime gelegenheid om aan de discussie deel te nemen.

U kunt een aanmeldingsformulier opvragen bij:

Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
T.a.v. mevrouw K. Ranti-Bothof
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
Telefoon 070-3424872
E-mail: Ranti.wi@bureau.cda.nl

(De bijeenkomst is verplaatst van 28 mei naar 23 juni! Locatie (regio Hilversum) wordt nog bekend gemaakt.)

Deel: ' CDA expertconferentie De omroepvereniging voorbij? '
Lees ook