CDA

CDA: extra toetsen lossen onderwijsachterstand niet op (071099)

Den Haag, 7 oktober 1999

De CDA-fractie is verbaasd over het advies Zeker weten van de Onderwijsraad. Volgens de Onderwijsraad bestaan er grote achterstanden bij bepaalde groepen leerlingen. Eén van de barrieres waar vooral achterstandsleerlingen mee te maken zouden hebben is dat scholen in het basisonderwijs er vaak niet in slagen de kerndoelen te bereiken. Het geheel van kerndoelen zou over het algemeen te overladen zijn en te vaag en te ruim geformuleerd. De onderwijsraad adviseert daarom leerstandaarden voor in ieder geval de vakken taal, rekenen en wiskunde die aangeven wat leerlingen aan het eind van groep 4 en groep 8 en aan het eind van de basisvorming tenminste moeten beheersen.

Het CDA-Kamerlid Clémence Ross onderschrijft de conclusie van de raad dat er veel achterstandsleerlingen zijn en dat het van het grootste belang is om die achterstand weg te werken maar extra toetsen lossen volgens haar niets op. De achterstand moet worden aangepakt door voorschoolse educatie, begeleiding van de ouders en vooral door voldoende leerkrachten met name op achterstandsscholen, vindt zij.

Als de kerndoelen niet goed geformuleerd zijn dan moeten we daar in de Kamer eerst eens indringend over praten en niet nu zo maar met nieuwe instrumenten toetsen- komen, zegt de CDA-woordvoerder. Zij wijst er bovendien op dat er heel wat meetinstrumenten zijn: de gewone rapporten, kwaliteitskaart, leerlingvolgsysteem en de Citotoets. Is er dan nog meer nodig?

Woordvoerder: Clémence Ross, telefoon 070-3182580 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512

Deel: ' CDA extra toetsen lossen onderwijsachterstand niet op '
Lees ook