CDA

: Tweede Kamer : CDA: geen proefboringen in Waddenzee (051199)

CDA: gratis Openbaar Vervoer bij Millennium-wisseling (021199) CDA: gratis Openbaar Vervoer bij Millennium-wisseling (021199)

CDA: geen proefboringen in Waddenzee (051199)

Het CDA wijst het besluit van het kabinet om toch gasboringen in de Waddenzee toe te staan af. De CDA-fractie is voorstander van een nieuw moratorium, waarbij alle betrokken partijen afspreken om in de komende 10 jaar af te zien van proefboringen in de Waddenzee. Ook nieuwe vormen van gaswinning vanaf het vasteland, het zogeheten schuin boren, worden onomwonden afgewezen door het CDA.

Woordvoerder Peter van Wijmen: Er is geen noodzaak om over te gaan tot proefboringen vanuit energie-politiek. De gasvoorziening is voor tenminste 25 jaar gegarandeerd. Het is dus verstandig om nu een moratorium in te stellen. Maar dat betekent dus ook dat er geen nieuwe boringen komen vanaf het vaste land. Wij gaan niet akkoord met een compromis waarin, via een letterlijke omweg, toch nieuwe boringen worden toegestaan in de Waddenzee. Nieuwe proeven met schuin boren zijn wat ons betreft uit den boze.

Peter van Wijmen wijst op de waarde van de Waddenzee. Van Wijmen: De Waddenzee is een internationaal erkend natuurgebied. Onnodige risicos nemen met dit unieke getijdengebied is niet verantwoord. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijke negatieve effecten van bodemdaling. Op dit moment kunnen er geen garanties worden gegeven dat er geen bodemdaling zal optreden. Wij snappen dan ook niet dat het kabinet nu boringen toestaat en tegelijkertijd stelt dat er geen natuurschade mag optreden. Deze twee doelstellingen zijn niet te verenigen.

Het CDA wil dat onverkort vastgehouden wordt aan het kleine veldenbeleid. Om het grote Slochterengasveld te sparen moet de hoogste prioriteit worden gegeven aan het ontginnen van de kleine velden in de Noordzee. Het ontginnen van de kleinere velden moet met de nieuwe mijnbouwwet financieel aantrekkelijk blijven cq gemaakt worden. Duurzaam grondstoffenbeleid moet voorop staan. Het Waddengas moet ongemoeid gelaten worden.

Woordvoerder: Peter van Wijmen 076-5210839
Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

Deel: ' CDA geen proefboringen in Waddenzee '
Lees ook