CDA

: Tweede Kamer : CDA : geen rantsoenering medische hulpmiddelen (090299)

CDA : geen rantsoenering medische hulpmiddelen (090299)

Den Haag, 9 februari 1999

Het plan van aanpak kostenbeheersing medische hulpmiddelen is eigenlijk een verkapte rantsoenering van hulpmiddelen. De CDA-fractie wijst het plan van minister Borst onomwonden af. Patienten die direct afhankelijk zijn van hulpmiddelen mogen niet worden beperkt in hun bewegingsvrijheid. Deze middelen zijn voor een kwetsbare groep mensen van groot belang om op een menswaardige manier te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Woordvoerder Siem Buys: We hebben met name bezwaar tegen dit plan omdat er nauwelijks tot geen overleg is geweest met patienten- en consumentenorganisaties. Opmerkelijk èn contra-productief omdat organisaties als de Gehandicaptenraad hebben aangetoond op een loyale manier te willen meewerken aan het bevorderen van de doelmatigheid in de sector. Met overleg wordt draagvlak gecreëerd en kan meer bereikt worden op het gebied van kostenbeheersing. Nu worden patiënt en kwaliteit van zorg volkomen ondergeschikt gemaakt aan besparingen.

Schrijnend is het voorbeeld van de stoma-patient die minder zakjes mag gebruiken. Deze patienten zouden wel met minder toe willen maar kunnen gewoon niet anders. Voor deze mensen moeten er hulpmiddelen naar behoefte beschikbaar zijn; daar mag geen discussie over ontstaan. Ook de beperkingen voor bijvoorbeeld doven en suikerpatienten zijn een slechte zaak aldus Buijs.

Het CDA is voorstander van een doelmatig gebruik van hulpmiddelen maar een plan van aanpak dient in nauwe samenwerking met patiëntenorganisaties en verzekeraars te worden ontwikkeld. Wij zullen de minister in het Kameroverleg woensdag oproepen zo spoedig mogelijk in overleg treden, en de Kamer op korte termijn een nieuw plan van Aanpak voor te leggen.

Woordvoerder : Siem Buijs 0113-230305
Voor verdere informatie : Bieke Oskam 070-3182509 of 06-53153269

Deel: ' CDA geen rantsoenering medische hulpmiddelen '
Lees ook