CDA

CDA wil liever goede samenwerking dan aparte Europese oproerpolitie

Wim van de Camp reageert afhoudend op het voornemen van Italië en Duitsland om te komen tot een Europese oproerpolitie die snel ingezet kan worden bij internationale topvergaderingen zoals onlangs in Genua. "Als CDA zijn wij voorzichtig met het instellen van Europese politiemachten. Daar waar de nationale overheden hun verantwoordelijkheid kunnen nemen, moeten zij die ook nemen. Bovendien is er niet iedere dag een grote top en lijkt het me niet erg praktisch. We zijn wel een voorstander van het uitbreiden van de bevoegdheden van Europol om tot meer samenwerking en coördinatie te komen. Daarbij gaat het voornamelijk om het uitwisselen van informatie en het afstemmen van de aanpak van nationale overheden."

Nog minder politie op straat
"Laten we voorop stellen dat de veiligheid van gewone burgers net zo belangrijk is als die van wereldleiders bij een grote top. Ik wil niet dat er nog minder politie op straat komt omdat wij een bijdrage moeten leveren aan een soort Europese ME. Het recht op demonstratie moet in Europa goed gewaarborgd zijn en daar waar ingegrepen wordt, moet dat op basis van goede wetgeving. Dat lijkt me nu een eerste zaak om topconferenties in de toekomst veilig te maken."

Deel: ' CDA geen voorstander voor aparte Europese oproerpolitie '
Lees ook