CDA

Verburg: CDA geschrokken van gebrekkige administratie van ESF-projecten

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is van mening dat Koning 'gegeven de mogelijkheden' goed werk heeft afgeleverd. De christen-democraten zijn geschrokken van het feit dat de commissie heeft ontdekt dat er zoveel informatie ontbreekt vanwege een - nog steeds bestaande - gebrekkige administratie van de verschillende ESF-projecten. Daarnaast vragen zij zich af hoe het heeft kunnen gebeuren dat de controle en het toezicht vijf jaar lang 'te kort heeft geschoten'.

CDA-kamerlid Gerda Verburg: "Het rapport maakt op indringende wijze duidelijk dat er bij de Arbeidsvoorziening veel is mis gegaan. Het feit dat er zoveel informatie ontbreekt is daar ook een veeg teken van. In verband met de controle vanuit Brussel is dat een zorgelijke constatering. Er is al eerder gebleken dat de Europese Commissie wil dat er daadwerkelijk wordt aangetoond dat het geld volgens de regels is besteed. Of het meest gunstige scenario dat Koning schetst dan ook werkelijkheid wordt, valt dan ook slechts te hopen."

"Melkert terecht ontevreden over vermeende fraude ESF-geld" Voor wat betreft de ministeriële verantwoordelijkheid stelt het rapport Koning dat deze "te gering, afwachtend en globaal" was. Verburg: "Gelukkig heeft Koning berichten kunnen ontzenuwen dat er sprake geweest zou zijn van fraude. Het lijkt me terecht dat Melkert bijzonder ontevreden is over het feit dat dat zo makkelijk werd aangenomen. Dat neemt niet weg dat de minister van SZW richting de Europese Unie uiteindelijk wel verantwoordelijk blijft voor de situatie zoals die rond de ESF-subsidies heeft kunnen ontstaan. Koning is daar ook helder over. Het is dan ook de vraag hoe dat beter kon en kán worden georganiseerd. Wij zijn dan ook benieuwd naar de reactie van het kabinet op dat punt."

Of er aanvullend parlementair onderzoek nodig is om deze vragen te kunnen beantwoorden, valt volgens het CDA nog niet te zeggen. Verburg: "We hebben als parlementaire werkgroep een toetsingskader opgesteld waaraan we het rapport Koning in onze bijeenkomst van volgende week zullen toetsen. Daarnaast is het van belang om te weten hoe de Europese Commissie op dit rapport zal reageren. Doel blijft uiteindelijk om de ontvangen gelden voldoende te kunnen verantwoorden."

Woordvoerder: Gerda Verburg
Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623

Deel: ' CDA geschrokken van gebrekkige administratie ESF-projecten '
Lees ook