Provincie Gelderland


CDA wordt grootste partij in Gelderse Staten

3 maart 1999

Nr. 99-

Het CDA is bij de verkiezingen van 3 maart jl. met 19 zetels de grootste fractie in Provinciale Staten van Gelderland geworden. In de oude samenstelling telde het CDA weliswaar hetzelfde aantal Statenleden, maar toen was de VVD met 20 zetels de grootste partij. De VVD verloor nu 2 zetels en kwam op een aantal van 18 uit. De PvdA werd met 14 zetels (1 zetel winst) in grootte de derde partij. Grootste winnaar was Groen Links. Deze partij zag het zetelaantal met 4 toenemen: van 3 naar 7. D66 liep terug naar 4 zetels en verloor er daarmee 3. AOV/Unie 55+/Senioren 2000 verdwijnt uit de Gelderse Staten. Deze partij raakte alle 3 zetels kwijt. RPF/GPV steeg van 4 naar 5 zetels. Leefbaar Gelderland/Groenen komt met 1 zetel nieuw in de Staten. SP verdubbelde het zetelaantal van 1 naar 2. SGP en Partij Nieuw Gelderland (PNG) handhaafden zich met respectievelijk 4 (SGP) en 1 (PNG) zetel(s).

Zetelverdeling

Partij 1995 1999 Verschil
VVD 20 18 -2
CDA 19 19
PvdA 13 14 1
D'66 7 4 -3
RPF/GPV 4 5 1
SGP 4 4
GROENLINKS 3 7 4
AOV/Unie 55+/Senioren2000 3 -3
Partij Nieuw Gelderland (PNG) 1 1
Socialistische Partij (SP) 1 2 1
CD
Leefbaar Gelderland/Groenen 1 1
Gelovig Democratische Unie
Totaal 75 75

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Communicatie, de heer H. Brul, tel. (026) 359 90 12, e-mail: h.brul@prv.gelderland.nl

Deel: ' CDA grootste partij in Gelderse Staten '
Lees ook