CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

Grote zorg over dekking politie CAO

Grote zorg over dekking politie CAO

De CDA-fractie maakt zich grote zorgen over de gevonden dekking voor het accoord over de politie-CAO omdat het ten koste dreigt te gaan van extra blauw op straat.

Woordvoerder Theo Rietkerk: ~Toen we hoorden dat er een accoord was waren we daar erg blij mee. Het feit dat de afspraken worden nagekomen is terecht en valt toe te juichen. Onze vreugde werd echter behoorlijk getemperd toen wij ontdekten wat de reden was voor de vaagheid over de herkomst van de extra gelden. De dekking lijkt namelijk te worden gevonden in de herbezetting en de uitbreiding van het aantal agenten die voor deze kabinetsperiode was beloofd. Onder het mom van .te weinig opleidingscapaciteit. wordt dat nu vooruitgeschoven, maar de minister vergeet gemakshalve wel dat daarmee gedane beloften aan de samenleving worden doorbroken.

Øn het debat dat hedenavond om 19.00 uur aanvangt zal de CDA-fractie de minister hierover bevragen.

Woordvoerder: Theo Rietkerk

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

03 feb 99 18:33

Deel: ' CDA Grote zorg over dekking politie CAO '
Lees ook