CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA komt met wetsvoorstel preventief fouilleren

Den Haag, 29 oktober 1999
Persbericht

CDA presenteert initiatief-wetsvoorstel Preventief fouilleren

De CDA-fractie presenteert vrijdag 29 oktober een initiatief-wetsvoorstel Preventief fouilleren. Met dit voorstel krijgt de politie de bevoegdheid om in een bepaald gebied tijdens een bepaalde periode . ook zonder directe aanleiding . mensen te fouilleren en auto.s te doorzoeken met het oog op illegaal wapenbezit. Het CDA hoopt dat de politie al tijdens het aanstaande EK 2000 over deze bevoegdheid kan beschikken.

Justitiewoordvoerder en indiener van het voorstel, Wim van de Camp: .Het illegaal wapenbezit neemt toe, het aantal geweldsmisdrijven stijgt en het uitgaand publiek voelt zich steeds onveiliger. Al vorig jaar heeft het landelijk politieprojectbureau Aanpak Illegale Vuurwapens geadviseerd om de politie de mogelijkheid te geven preventief te fouilleren gericht op illegaal wapenbezit. Het kabinet heeft dit voorstel echter niet overgenomen, vandaar dat wij deze verantwoordelijkheid op ons hebben genomen..

De afwijzing van het kabinet wekt verbazing omdat minister Peper toen hij nog burgemeester van Rotterdam was het verzoek van de politie wel ondersteunde. .Datzelfde geldt voor ons voorstel over het inzetten van het leger voor politietaken bij voetbalwedstrijden. Peper was de eerste die dat geopperd heeft, maar ook dat was toen hij nog burgemeester was., aldus Van de Camp.

Het voorstel van het CDA betekent niet dat de politie overal en altijd deze bevoegdheid heeft. Bij invoering van de wet kan de burgemeester een gebied en een tijdsduur aanwijzen waarbinnen de bevoegdheid geldt. Daarbij wordt met name gedacht aan uitgaansgebieden, maar kan tijdens EK 2000 ook een gebied rond een stadion worden aangewezen.

Van de Camp: Het is toch vreemd dat de politie in Nederland iedereen mag vragen de kofferbak te openen om te controleren of er een gevarendriehoek is, maar dat niet mag om op wapens te controleren, behalve in situaties wanneer er net een misdrijf is gepleegd. Zo laat iedereen zich ook zonder problemen fouilleren in een discotheek en kan dat op straat vervolgens niet. Aan die onzinnige situatie willen wij een eind maken..

Woordvoerder: Wim van de Camp

Voor verdere informatie:Hans van der Vlies, voorlichter, 070-3182507.

29 okt 99 14:35

Deel: ' CDA Initiatief-wetsvoorstel Preventief fouilleren '
Lees ook