expostbus51


CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA : kinderdialyse aparte positie geven

Den Haag, 19 april 1999
Persbericht

CDA: kinderdialyse aparte positie geven

Het CDA zal bij het Algemeen Overleg over .beleidsvisie Dialyse. aandringen op een bijzondere positie voor de
kinderdialyse. Woordvoerder Siem Buijs: .Wij zullen erop aandringen de kinderdialyse niet buiten de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen te plaatsen. Het betreft hier een specifieke en kwetsbare groep, waarvoor we directe controle van de overheid willen behouden.

Buijs heeft kritiek op de aanpak van minister Borst als het gaat om de capaciteit en de kwaliteit van de dialyse. Buijs: .De minister wil de dialyse buiten de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen plaatsen, waarbij de capaciteit afhankelijk wordt gemaakt van de onderhandelingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Wij willen dat eerst de knelpunten worden opgelost en dat de minister garanties inbouwt via de meerjarenafspraken. De capaciteit en de kwaliteit schiet nu tekort. Doordat er te weinig plaatsen zijn worden patienten soms maar twee keer in plaats van drie keer per week gespoeld. Dat is echt te weinig. Er is bovendien een tekort aan personeel. En het personeel dat er is leidt onder een veel te hoge werkdruk. Kortom, voor de minister de dialyse buiten de WBMV wil plaatsen, zal ze eerst de zaak op orde moeten hebben..

Woordvoerder: Siem Buijs 0113-230305

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509


19 apr 99 17:56

Deel: ' CDA kinderdialyse aparte positie geven '
Lees ook