CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: meer aandacht voor mannen bij Arbeid & Zorg

De CDA-fractie in de Tweede Kamer zal bij het nota-overleg van maandag 25 oktober over Arbeid en Zorg bij het kabinet pleiten voor meer aandacht voor mannen in het zorgproces. Om die wens concreet te maken zal het CDA twee voorstellen doen: kraamverlof van een week en ouderschapsverlof van 4,5 maand fulltime.

CDA-woordvoerder Ank Bijleveld:.Wij vinden dat het kabinet teveel redeneert vanuit het uitgangspunt dat werk moet kunnen worden gecombineerd met zorg, terwijl wij nadrukkelijk de waardering voor de zorg en het belang van het kind als uitgangspunt nemen. Daarbij hoort ook dat we de vader nadrukkelijker willen inschakelen in het zorgproces. In de voorstellen van staatssecretaris Verstand blijft hij echter buiten beeld. Vandaar dat wij morgen twee concrete voorstellen zullen doen die wat ons betreft moeten worden opgenomen in dit beleid. Bij het kraamverlof komt het kabinet nu niet verder dan twee dagen, wat nu feitelijk al in het Burgerlijk Wetboek staat. Wij pleiten voor een week. Het ouderschapsverlof moet beide ouders in staat stellen in het eerste jaar zoveel mogelijk zelf voor het kind te kunnen zorgen..

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter 06.53714623

25 okt 99 12:56

Deel: ' CDA meer aandacht voor mannen bij Arbeid & Zorg '
Lees ook