CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: Mestplann LTO verdient serieuze aandacht

Joop Atsma, Tweede Kamerlid voor het CDA, spreekt vanavond op een bijeenkomst van LTO-Nederland in het Groningse Marum. Namens de CDA-fractie reageert hij op de LTO-plannen reageert hij op de LTO-plannen om te komen tot een aanpak van het mestoverschot in Nederland.

EMBARGO TOT 20.00 UUR

MARUM- Als minister Brinkhorst van Landbouw doorgaat op de ingeslagen weg, zal hij het niet lang volhouden. Dat zei CDA-kamerlid Joop Atsma gisteravond op een bijeenkomst over de pluimveehouderij in Marum (Gr). .Brinkhorst kiest de aanval. Dat lijkt moedig, maar hij heeft geen verdediging. Als hij daarmee doorgaat, is hij de volgende minister die het niet zal redden.. Atsma stoort zich vooral aan de .spierballentaal. van de minister.
.Onderbouwing van zijn stellingen heeft hij tot nu toe niet gegeven en oplossingsrichtingen blijven eveneens achterwege. We hebben teveel varkens, teveel koeien en teveel kippen vindt Brinkhorst. We hebben zelfs zoveel dat volgens de minister heel Utrecht jaarlijks onder een meter mest wordt bedolven. Dergelijke uitspraken zijn niet terecht en beloven weinig goeds. Van overleg heeft de minister kennelijk niet gehoord..
Atsma riep gisteravond Brinkhorst op om samen met de landbouw naar oplossingen te zoeken. .Ik vind dat je in de toekomst iedere boer volledig verantwoordelijk moet stellen voor de afzet van de mest die op het eigen bedrijf wordt geproduceerd. Dat moet de kern zijn van het toekomstige beleid. Een boer die geen duurzame oplossing heeft voor de mest van zijn bedrijf, moet daarop worden aangesproken en afgerekend. De een heeft voldoende grond, de ander zal kiezen voor een meerjarig contract met iemand die mest op zijn land kan gebruiken. Of je de mest in het binnen- of buitenland kwijt kunt, maakt niet uit.. Als derde mogelijkheid noemt Atsma mestbewerking en mestverwerking. .De overheid moet hierin veel meer geld steken om deze ontwikkeling te stimuleren. Daar liggen zondermeer kansen. Ook zal de mogelijkheid moeten worden onderzocht om het gebruik van kunstmest terug te dringen. Als een impuls wordt gegeven om in plaats van kunstmest dierlijke mest te bewerken en te gebruiken, zullen we sneller het noodzakelijke evenwicht bereiken.. Atsma vindt dat er .prima aanknopingspunten. zitten in het mestplan dat LTO-Nederland deze week presenteerde. .Het is jammer dat de minister onmiddellijk negatief heeft geoordeeld. Alle nieuwe initiatieven en mogelijke alternatieven worden in de kiem gesmoord en dat is frustrerend. Ik vind dat je de moed moet hebben om met de sector bindende afspraken te maken. Dat geeft de minister bovendien de mogelijkheid het Nederlandse beleid in Brussel te verdedigen..
Op de bijeenkomst over de toekomst van de pluimveehouderij in Nederland hekelde Atsma de trage gang van zaken en de besluitenloosheid op het ministerie. .In november vorig jaar heeft de toenmalig minister Apotheker alle ontwikkelingen in de pluimveehouderij stopgezet. Er mag geen kip meer bijkomen. Op zich is die stap te verdedigen, maar het wordt onderhand wel tijd dat de sector weet wat er in de toekomst wel mag. Net als in de varkenshouderij is in de pluimveehouderij herstructurering noodzakelijk. Dat betekent dat een boer die ambities heeft en wil investeren daarvoor ook de ruimte moet krijgen. Tegelijk moeten boeren die willen stoppen, de helpende hand aangereikt krijgen. Alleen dan is een herstructurering mogelijk. .Ik hoop dat Brinkhorst daarvan heeft geleerd dat je niet eenzijdig een ondernemer rechten mag afnemen. Er zal een vergoeding tegenover moeten staan. En wat geldt voor de varkensboeren, geldt ook voor de pluimveehouders..

08 jul 99 18:28

Deel: ' CDA Mestplann LTO verdient serieuze aandacht '
Lees ook