CDA

CDA-miniconferentie over Ruimtelijke Ordening: Corridors Contra Compacte Stad

Den Haag, 29 maart 1999

De CDA Tweede-Kamerfractie organiseert op donderdag 1 april 1999 van 16.00 tot 19.00 uur een mini-conferentie over de onlangs verschenen Startnota Ruimtelijke Ordening van minister Pronk. De conferentie dient ter voorbereiding op het Kamerdebat dat naar verwachting op 26 april a.s. zal plaatsvinden. Gerd Leers zal daarbij als woordvoerder namens de CDA-fractie optreden.

De opening van de conferentie zal worden verzorgd door fractievoorzitter Jaap de Hoop Scheffer. Vervolgens zal een aantal sprekers ingaan op onderdelen van de Startnota, waaronder de uitwerking van de corridor-gedachte, de plaats van water in het ruimtelijk beleid en de ontwikkeling van het landelijk gebied. Sprekers zijn de heer Evers (Vereniging Natuurmonumenten), mevrouw Van Dijk-Koffeman (Hollandse Werkgeversvereniging ), de heer Groenendijk (Stichting De Noordzee) en de CDA-gedeputeerden Van Geel (Noord-Brabant) en Jansen (Fryslân).

Het resterende deel van de conferentie zal worden gewijd aan een plenaire discussie over de Startnota en de door de sprekers gehouden inleidingen.

De conferentie wordt gehouden in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag.
Deelname aan de conferentie is gratis. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de heer P. Tulner (tel. 070 - 318.25.43). Gaarne telefonisch aanmelden bij mevrouw L. Huisman of mevrouw R. Zalmé (tel. 070 - 318.35.02).

Voorlichting: Bieke Oskam, telefoon 070-3182509

Deel: ' CDA-miniconferentie Corridors Contra Compacte Stad '
Lees ook