CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: moratorium proeven embryo.s en xenotransplantatie

Den Haag, 24 november 1999
Persbericht

CDA: moratorium op proeven embryo.s en xenotransplantatie

Het CDA pleit bij het Algemeen Overleg over medisch-wetenschappelijk onderzoek naar mensen voor een tijdelijk moratorium op proeven met embryo.s en xenotransplantatie. Zolang er geen wettelijk-normatief kader is vastgesteld, mogen er geen nieuwe experimenten plaatsvinden.

Woordvoerster Clemence Ross- van Dorp: .Tot nu toe wordt steeds per project toestemming gegeven voor grensverleggende proeven. Er gaat er 1 december een Centrale Commissie aan het werk die kijkt welke experimenten wel en niet toe gestaan worden. Er is echter nog geen goed wettelijk-normatief kader vastgesteld. Wij willen dat de minister eerst met de Kamer gaat praten over zo.n kader. Anders gaat straks de praktijk de norm bepalen en zet minister Borst de deur op een kier voor ontwikkelingen die we misschien onwenselijk vinden. Wij willen vooraf, en dus niet achteraf, over zo.n kader praten, waarin de ethische en medische aspecten gewogen moeten worden. Bovendien weten we op het moment nog veel te weinig over de risico.s voor zowel de ontvanger van een xenotransplaat als voor de Volksgezondheid..

Clemence Ross wil het tijdelijk moratarium nu instellen omdat de Centrale Commissie per 1 december zou gaan beginnen. Dit terwijl de Kamer pas op
8 december met de minister praat over xenotransplantatie. Ross: .Wij willen het geheel van proeven met embryo.s, menselijk weefsel en xenotransplantatie in samenhang kunnen beoordelen. Daarvoor is een wettelijk kader noodzakelijk. Het moet de wetgever zijn die de grenzen bepaalt waarbinnen een Centrale Commissie moet werken en niet omgekeerd. Zo nodig dienen we een motie in waarin we om een moratorium vragen.

Woordvoerder: Clemence Ross-van Dorp 070-3182580

Voor verdere informatie: Bieke Oskam 070-3182509

24 nov 99 11:47

Zoekwoorden:

Deel: ' CDA moratorium op proeven embryo's en xenotransplantatie '
Lees ook