CDA

: Tweede Kamer : CDA wil onderzoek om draagvlak voor Asielcentra te vergroten (150499)

CDA wil onderzoek om draagvlak voor Asielcentra te vergroten (150499)

Den Haag, 15 april

Tijdens het verzamel-overleg over asielbeleid dat vanmiddag plaatsvindt zal CDA woordvoerder Joop Wijn aandringen op een onderzoek naar criminaliteit rond AZCs, om daarmee indianenverhalen te voorkomen.

Wijn: Mij bereiken steeds meer signalen vanuit lokale overheden dat de komst van asielzoekers in gemeenten op forse weerstand stuit bij de bevolking. Sussende woorden van de overheid blijken de omwonenden steeds minder gerust te kunnen stellen. Het draagvlak voor de komst van asielzoekers is dalende. Een veel gehoord, maar niet onderbouwd argument daarbij is dat asielzoekers overlast zouden veroorzaken en/of crimineel gedrag zouden vertonen. Het CDA wil van de staatssecretaris een onderzoek naar de feiten hieromtrent. Mijn verwachting is dat de feiten zullen uitwijzen dat er weinig aan de hand is. Het is goed als dat helder boven tafel komt, want daarmee is een groot stuk weerstand en koudwatervrees te vermijden. Situaties zoals in Vught hoeven dan niet meer voor te komen. Het onderzoek van Cohen moet dus nadrukkelijk tot doel hebben het draagvlak voor AZCs te vergroten, aldus Wijn.

Woordvoerder: Joop Wijn, telefoon 070-318 25 89 Voor verdere informatie: Voorlichting CDA, Hans v.d. Vlies, telefoon 070-318 25 07

Deel: ' CDA onderzoek om draagvlak voor Asielcentra te vergroten '
Lees ook