CDA

10 maart: CDA op werkbezoek in Brabant: Beroepsonderwijs, Veiligheidshuis en KUB in Tilburg en bezoek Breda

Een CDA-delegatie bestaande uit locale, provinciale en landelijke politici brengen maandag 10 maart een werkbezoek aan Brabant. Er worden verschillende locaties aan gedaan.

Om 12.00 uur begint één groep bij het ROC de Rooi Pannen (dr.Ahaustraat 1) in Tilburg. "Het beroepsonderwijs is van groot belang voor onze kenniseconomie. Bij de formatie is de CDA inzet om de uitval in het beroepsonderwijs terug te dringen. Initiatieven met leerwerk-trajecten zoals bij de Rooi Pannen die bijdragen aan het voorkomen van uitval vinden wij van groot belang", zegt onderwijswoordvoerder Jan de Vries. Bij de Rooi Pannen worden de scholieren opgeleid tot ondernemer. Dit ROC heeft een hotel, restaurant en winkelcentrum op zakformaat. Om 14.30 uur is deze groep bij het Veiligheidshuis in Tilburg (Spoorlaan 21d). Wim van Fessem keert hier als CDA-politicus terug. Destijds heeft hij als officier van justitie dit Veiligheidshuis mee opgezet. Onder één dak werken hier politie, OM, de gemeente, het buro Jeugdzorg, slachtofferhulp, verslavingszorg en (jeugd)reclassering samen aan een geintegreerd veiligheidsbeleid. De delegatieleden praten met de ketenpartners over hoe de regelgeving in de praktijk uitpakt. Zeker komt ook de privacywetgeving aan de orde die nog al eens als belemmerend wordt ervaren. Een tweede groep is tussen 14.00 en 17.00 uur bij de Universiteit van Tilburg (gebouw A ,zaal AZ 114). Staatssecretaris Agnes van Ardenne houdt een gastcollege. Het thema is: Globalisering/heeft armoedebestrijding nog zin in een wereld van liberalisering en vrijhandel. Na afloop van het college gaat de staatssecretaris in discussie met de studenten en is er een borreltje in het café op de campus. De derde groep start om 13.30 uur op het stadhuis op de markt in Breda. Hier gaan de politici onder meer canvassen op de markt. Vanuit Brabant is onder anderen lijsttrekker Paul Rupp aanwezig. De deelnemende Tweede Kamerleden zijn: Ciska Joldersma, Wim van Fessem,, Jan de Vries, Ine Aasted Madsen, Antoinette Vietsch en Eric van Lith. Onder voorbehoud zijn aanwezig de Eerste Kamerleden Yvonne Timmerman-Buck en Jos van Gennep. Om 19.00 uur begint de avondmanifestatie in het Chassétheater te Breda.
---
Vertegenwoordigers van de pers zijn welkom de verschillende programma's bij te wonen. Bij het Veiligheidshuis zijn vertegenwoordigers van de pers na afloop welkom om 16.30 uur.

Voor verdere informatie voor wat betreft de deelnemers vanuit landelijk Marianne Fennema CDA Voorlichting Tweede Kamer tel.06- 51746621.Plaatselijke politici: Yke de Groot tel.06-22467435

Deel: ' CDA op werkbezoek in Brabant veiligheid en onderwijs '
Lees ook