CDA

Ouderenconferenties

Op initiatief van het Wetenschappelijk Instituut en in nauwe samenwerking met partij, Ouderenplatform en Steenkampinstituut, wordt in het voorjaar van 1999 een regionale conferentiecyclus georganiseerd over het ouderenrapport 'Respect'. Deze cyclus heeft tot doel om verschillende generaties met elkaar in gesprek te brengen over de wijze waarop jong en oud met elkaar samenleven. Wat kunnen we van elkaar leren? In welke opzichten hebben we elkaar nodig? Hoe gaan we respectvol met elkaar om? Hoe kunnen jong en oud in onze samenleving meer op waarde worden geschat? Wat betekent een levensloopbestendig beleid precies? Tijdens drie werkconferenties zal intensief over deze vragen gediscussieerd worden aan de hand van concrete onderwerpen zoals het belang van vrijwilligerswerk, leefbaarheid, leeftijdsdiscriminatie, combinaties van zorg en arbeid, computertijdperk, identiteit. De eerste werkconferentie wordt gehouden in Zwolle op 13 februari, gevolgd door Amsterdam op 20 februari en Bergen op Zoom medio maart. Inbreng door de deelnemers staat op deze conferenties steeds centraal. Daarom geen lange inleidingen, maar volop gelegenheid tot discussie in deelsessies aan de hand van korte statements en stellingen. In Nijmegen zal op 17 april de politieke slotconferentie plaatsvinden waaruit richtinggevende aanbevelingen moeten voortvloeien.

Tezijnertijd kunt u zich via een aanmeldformulier in de CDA-bladen opgeven voor één of meerdere conferenties. Introducéés zijn van harte welkom. Voor informatie kunt u contact opnemen met het WI, telefoon 070-3424870.

Deel: ' CDA ouderenconferenties '
Lees ook