CDA

: Tweede Kamer : Bestuurlijke boetes in Arbo-wetgeving (270100)

Archief Schriftelijke Vragen Archief Schriftelijke Vragen

Bestuurlijke boetes in Arbo-wetgeving (270100)

De bestuurlijke boete is een extra instrument voor de Arbeidsinspectie om de naleving van de Arbo-regelgeving te handhaven. Wil een boete echter geschikt zijn om regelgeving te handhaven, dan zal het beleid ten aanzien van die boete grofweg aan twee voorwaarden moeten voldoen:

1. De pakkans moet groot genoeg zijn.

2. De boete zelf moet een voldoende afschrikkend effect hebben. Het afschrikkend effect wordt in de eerste plaats bepaald door de hoogte van de boete, maar ook het waarschuwingseffect of het schandpaaleffect kunnen daarbij van belang zijn.

De hoogte van de boete is dus zeer van belang. Ik roep ook nog even in herinnering de discussie bij de behandeling van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in dit huis, waarbij enkel fracties zich afvroegen of de voorgestelde maxima voor de boetes wel hoog genoeg waren. Het is dan ook zeer begrijpelijk dat het enige beroering wekt te moeten vernemen dat OM en Arbeidsinspectie de richtbedragen voor de boetes bij overtreding van de Arbo-regelgeving juist veel lager hebben vastgesteld. Terecht dat collega De Wit over deze kwestie vragen heeft gesteld aan de Staatssecretaris. De antwoorden van de Staatssecretaris vind ik evenwel verhelderend. De vrees dat werkgevers door middel van het betalen van een lage boete zich zullen ontrekken aan de Arboregelgeving hoeft niet gegrond te zijn. De antwoorden van de Staatssecretaris stellen de CDA-fractie tevreden, voorlopig althans. Voorlopig, omdat de resultaten van de handhaving van de Arboregelgeving met behulp van de bestuurlijke boete nog niet bekend zijn. De nieuwe Arbo-wet is immers pas sinds 1 november vorig jaar van kracht. De praktijk zal dus nog goeddeels moeten uitwijzen hoe de bestuurlijke boete zal bijdragen aan de naleving van de Arbo-regelgeving.

Ik verzoek de Staatssecretaris de praktijk van de bestuurlijke boete in de Arbo-regelgeving te evalueren en de Kamer daarvan verslag te doen. Ik denk daarbij aan een evaluatieperiode van 1 jaar, gerekend vanaf 1-11-1999. In deze evaluatie moet ook de capaciteit van de Arbeidsinspectie betrokken worden.

Kamerlid: Theo Stroeken

Deel: ' CDA over bestuurlijke boetes in Arbo-wetgeving '
Lees ook