CDA

: Tweede Kamer : Verschuiving betalingsdatum AOW/ANW (290499)

Verschuiving betalingsdatum AOW/ANW (290499)

Den Haag, 29 april 1999

Kamerlid: Nancy Dankers

Er zijn toch heel wat mensen in het land die nauwkeurig het vragenuur volgen. De antwoorden van de staatssecretaris over het verschuiven van de betaaldatum AOW en Anw leidden tot reacties en correcties op zijn uitspraken. Vandaar onze behoefte aan dit overleg om daarop door te kunnen vragen.

Punten:
1. Voor nieuwe gevallen in de AOW is dit al sinds enkele jaren het geval. Dat blijkt niet zo te zijn. Iemand zond mij de beschikking die hij ontving omdat hij met ingang van maart 1999 AOW-gerechtigd is: hij zal zijn AOW rond de 12e van de maand zal ontvangen.

Om hoeveel mensen gaat het, gezien dit feit, nu precies?

Zijn het inderdaad de oudere AOWers, die de meeste consequenties dragen?

Hoe hoog is de bezuiniging als voortaan de nieuwe gevallen naar de 23e gaan?

2. Tijdens het vragenuur zei de staatssecretaris dat de latere uitbetaling in juni geschiedt nadat de AOW-er (of Anw-er) als het ware een dubbele uitkering heeft ontvangen. Later zei hij letterlijk dubbele uitkering. Iemand rekende voor dat het om 66% gaat (en voegde er aan toe dat dit geld niet extra is, maar maandelijks ingehouden).

3. Al het mogelijke wordt gedaan om onnodig ongemak en onrust bij de AOWers te voorkomen: dat gaat toch niet op als mensen zo laat worden ingelicht?

Mensen die al jaren slechts van de AOW/Anw leven hebben dit vakantiegeld al lang aan andere noodzakelijke dingen uitgegeven, vakantie zit er sowieso niet in!

Mensen om wie het ons gaat, en ook andere partijen, zo bleek tijdens het vragenuur, komen in grote problemen omdat ze a.h.w. dubbele vaste lasten moeten betalen. Citaat: al jaren betaal ik bij ontvangst van mijn AOW op de 15e van de maand mijn vaste lasten zoals huur, gas en electra, ziekenfonds, telefoon. Hierover zijn de ontvangers het niet eens. Zij willen op de 1e van de maand, althans aan het begin, het geld ontvangen.

Ik breng ze dus steeds aan hun verstand dat ik niet eerder geld heb dan de 15e. Met het ontvangen van aanmaningen en vanaf de woningbouw eens een deurwaarder kom ik het leven door.
Einde citaat.

Deze mensen komen dus in de problemen, grote problemen soms.

Mensen reageren ook bitter: de Haagse politiek, zelf met riante inkomens, weet niet waar ze over praten, het interesseert ze gewoon niet, etc. etc.

Er zijn ca. 300.000 huishoudens die langdurig op of rond (soms onder) het sociale minimum moeten leven. Voor die groep mogen wij niet afwachten of er grote onrust komt, zoals de staatssecretaris suggereerde, daar moet wat voor geregeld worden.

4. Er was kennelijk pas overleg met de ouderenbonden na het uitlekken van deze maatregel. Ik kreeg het conceptartikel van de SVB voor Inzicht. Daar lees ik: als bv. de electriciteitsnota via een automatische incasso wordt geïnd, kunt U het best telefonisch overleggen met het nutsbedrijf om deze incassos voortaan op de nieuwe datum te laten plaatsvinden. Is dit zorgvuldigheid? Welke bedrijven gaan met zoiets akkoord? Welke woningeigenaar slaat een maand huur over?

5. Wat kost deze zorgvuldige voorlichtingsactie? Wat kost het jaarlijks informeren van de AOWers? Wat levert de maatregel op, cumulatief, structureel en dit jaar? En hoeveel als het tot de nieuwe gevallen beperkt wordt? Wat zou het kosten als de mensen rond het sociale minimum worden gecompenseerd?

6. Wat is er nog meer te verwachten, als we zien hoe deze 15 mln. bezuinigd moet worden bij de SVB? Er moet immers 75 mln. door hen worden opgebracht. In totaal ruim 500mln. op uitvoeringskosten.

Hoeveel kost de nieuwe ANW aan uitvoeringskosten per cliënt?

Is de taakopdracht aan uitvoeringsinstellingen vergezeld van een opdracht om de besparingen niet ten laste van de cliënten te laten gaan?

U begrijpt voorzitter dat wij een dringend beroep doen op de regering om af te zien van het opschuiven van de betaaldatum van de AOW en ANW. Door het voor nieuwe gevallen te laten gelden wordt uiteindelijk dezelfde bezuiniging bereikt, zonder kosten van het jarenlang moeten houden van extra voorlichtingsacties voor de mensen. Als dit niet zo kunnen, dan dient op zijn minst compensatie te komen voor de mensen die met dubbele maandelijkse vaste lasten worden geconfronteerd.

Deel: ' CDA over verschuiving betalingsdatum AOW/ANW '
Lees ook