CDA TWEEDE-KAMERFRACTIE

CDA: Hoogervorst verwacht teveel van te weinig

CDA: Hoogervorst verwacht teveel van te weinig

De CDA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat staatssecretaris Hoogervorst met zijn WAO-voorstellen ~teveel verwacht van te weinig~.
De voorstellen bieden naar de mening van het CDA geen zicht op een visie om de problematiek op een andere manier te benaderen dan de reeds bekende.

Woordvoerder Ank Bijleveld: Øk vind het jammer dat Hoogervorst niet verder komt dan deze voorstellen, maar eigenlijk had ik niet meer kunnen verwachten gezien het feit dat de discussie tussen PvdA en VVD zich de afgelopen week via de bekende lijnen afspeelde. Toch hoop ik dat men bij dit dossier niet gevangen blijft in de posities van het verleden. Er moet tenslotte wel iets gebeuren: zowel de privatisering Ziektewet als de Pemba hebben niet de beoogde resultaten opgeleverd, dat moet worden erkend. En ook de weg van de herkeuringen is bij de WAO reeds een platgetreden pad dat niet tot grote resultaten leidt. Een betere herkeurings is weliswaar gewenst, maar leidt niet noodzakelijk tot veel minder uitkeringen. Hoogervorst komt derhalve met niets nieuws en laat na zich te richten op de oorzaken.

~Het CDA stelde afgelopen week een sectorale benadering voor, een verlenging van de ziektewet voor bijvoorbeeld psychische klachten en het overbruggen van de verschillen in uitvoering tussen WAO en ZW. Bijleveld noemt ook nog andere actiepunten: ~Het extra geld voor ARBO-beleid moet ook worden gebruikt om de kennis bij de ARBO-diensten te vergroten om zo daadwerkelijke reïntegratie bij de eigen werkgever te bevorderen. Verder vindt het CDA in aanvulling op haar eigen voorstellen dat de kosten van werkgevers voor reïntegratieplannen moeten kunnen worden vergoed uit het publieke deel van de ZW. Deze plannen moeten zowel voor werkgever als werknemer meer verplichtend zijn.

~Het CDA vindt in de voorstellen van Hoogervorst een stimulans om de eigen plannen verder uit te gaan werken.

Woordvoerder: Ank Bijleveld
Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter,
06-53714623.


15 jan 99 17:58

Deel: ' CDA over WAO Hoogervorst verwacht teveel van te weinig '
Lees ook